Een Video Competentie Test of online rollenspel is een test voor sociale competenties waarbij kandidaten reageren op een aantal scenes. Een kandidaat ziet online een situatie met een opgenomen acteur. De kandidaat reageert spontaan en deze reactie wordt via een webcam opgenomen. De assessor kan later de reacties van de kandidaat beoordelen. Op deze manier vindt een semi-interactief ‘real life’ gesprek plaats tussen een acteur en de kandidaat. U kunt zo de communicatieve, management en commerciële competenties van kandidaten beoordelen.

Beschikbare Video Competentie Testen

De Test-Toolit biedt twee standaard VCT’s. Daarnaast ontwikkelen wij in opdracht specifieke maatwerk Video Competentie Testen. Dat kan vanaf 100 kandidaten al zinvol zijn.

VCT Situationeel Leidinggeven

Het digitaal rollenspel Situationeel Leidinggeven geeft inzicht in de leidinggevende competenties van kandidaten. Deze is gebaseerd op het model Situationeel Leidinggeven van Hersey en Blanchard. Dit is een van de meest gebruikte leiderschapsmodellen. Met behulp van dit model krijgt u inzicht in de (voorkeurs-)managementstijlen van kandidaten, te weten: instrueren, coachen, participeren en delegeren.

VCT Commercieel

Het digitale rollenspel “Commercieel” is gebaseerd op het Impactmodel dat effectieve commerciële vaardigheden beschrijft met behulp van cognitieve, relationele en emotionele componenten. Deze test focust niet alleen op commerciële vaardigheden, maar ook op commercieel inzicht. Daarnaast koppelt de test terug op een aantal, voor effectief commercieel gedrag belangrijke competenties. Deze competenties zijn klantgerichtheid, gespreksvaardigheid, beïnvloedend vermogen, probleemoplossend vermogen, resultaatgerichtheid en stressbestendigheid.

vct_l_voorbeeld_1

Wanneer zet je de Video Competentie Test in?

Hoewel de VCT bruikbaar is voor alle situaties waar je gedrag in beeld wilt brengen, zien we drie gebieden waar de webcamtest primair wordt ingezet:

Selectie

Omdat de VCT gestandaardiseerd is, is het een te prefereren methode bij selectie van grotere aantallen kandidaten of juist wanneer kandidaten gespreid over de tijd instromen. Iedere kandidaat krijgt namelijk dezelfde test, onafhankelijk van de acteur of beoordelaar. Dit leidt tot een gestandaardiseerde meting.

EVC’s

Bij EVC’s waar gedragsaspecten belangrijk zijn worden eveneens VCT’s ingezet. Dit zijn vaak maatwerk testen, afgestemd op de competenties die voor een specifiek EVC van belang zijn.

Training en coaching

Tenslotte is het een groeiend middel voor coaching en training. Je krijgt namelijk direct zicht op de communicatieve vaardigheden van kandidaten. De training kan zo beter afgestemd worden op de specifieke leerbehoefte van deelnemers.

Professionele Video Competentie Testen

Op het internet zijn veel gratis testen beschikbaar. Als professional wil je juist vragenlijsten en testen gebruiken die niet publiekelijk beschikbaar zijn. Dat biedt de Test-Toolkit!

Goede Theoretische onderbouwing

Betrouwbaar en Valide

Normgroepen uit Selectiesituaties

Breed Pakket Testen

Betaalbare Kwaliteit

Flexibel door online afname

Kandidaten vinden het een leuke ervaring

Ben u een professionele gebruiker en wilt u meer informatie of onze instrumenten zelf een keer uitproberen?  Vul uw gegevens in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  • Uw gegevens
  • Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en sturen u geen nieuwsbrieven tenzij u hier toestemming voor geeft.