Zinnen

De test Zinnen meet Nederlandse taalbeheersing.

Toepassing

De test kan ingezet worden bij selectieprocedures, met name bij functies waarvoor het belangrijk is dat iemand de Nederlandse taal goed beheerst. Taal speelt in veel werksituaties een grote rol, vanuit dat oogpunt is deze test ontwikkeld.

Opgaven

De opgaven bestaan uit een zin die in vier delen is geknipt. In elke zin staat een foutief deel. De kandidaat moet aangeven in welk van de vier delen van de zin de fout voorkomt.

Voorbeeldvraag Zinnen
zinnen-voorbeeldvraag