Zingeving Vragenlijst

De Zingeving Vragenlijst is een vragenlijst die helpt onderzoeken hoe iemand in het leven staat en op welke manier diegene zich kan versterken op het gebied van zingeving. De Zingeving Vragenlijst biedt een ingang voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling.

Toepassing

De vragenlijst is in eerste instantie ontwikkeld als een intake instrument voor coaches. Het doel van de vragenlijst is niet om een diagnose te stellen maar om de gevoelens over verschillende aspecten van het leven zichtbaar te maken. De uitslag van de vragenlijst is geen doel op zich, maar biedt een ingang voor verdere ontwikkeling. Het bespreken van de resultaten met een coach of sparringpartner wordt dan ook aangeraden.

Ontwikkeling

De zingevingslijst is opgezet door Merlijn Koch en Ilse Vooren. Zij hebben zich daarbij gebaseerd op diverse theorieën rondom zingeving. De Zingeving Vragenlijst gaat in op drie deelgebieden van zingeving. Namelijk: motivationele energie, existentiële gevoelens bij verschillende levensgebieden en de verhouding tot de toekomst. Lees meer over de ontwikkeling in de blog van Merlijn Koch.

Motivationele energie
Het onderdeel motivationele energie heeft betrekking op de energie die diverse gevoelens kunnen opleveren. Ervaart iemand vooral gevoelens die energie kosten? Of zit iemand juist in een positieve spiraal waar de gevoelens alleen maar meer energie opleveren? Dit onderdeel is gebaseerd op ideeën uit de positieve psychologie.

Levensgebieden
In het onderdeel levensgebieden wordt voor twaalf levensgebieden uitgevraagd welke gevoelens de kandidaat hierbij ervaart. Op basis hiervan wordt aangegeven op welke levensgebieden iemand goed in staat is zijn behoeften te vervullen en bij welke levensgebieden iemand minder voldoening ervaart.

Toekomst
Het onderdeel toekomst geeft meer duidelijkheid over hoe iemand de toekomst ervaart. Ziet iemand veel mogelijkheden of heeft diegene juist het gevoel vast te zitten? Is er een gevoel van bestemming en zin in de toekomst?

ACTIE

Coaches en cousellors in het bezit van het boek ‘Zin kun je maken’ van Merlijn Koch en Ilse Vooren, kunnen de vragenlijst gratis een keer uitproberen. Neem contact met ons op over deze actie of druk op de knop ‘Probeer de gratis demo’ aan de rechterkant van deze pagina.