Woorden

De test Woorden meet of iemand goed kan spellen.

Toepassing

De test kan ingezet worden bij selectieprocedures, met name bij functies waarvoor het belangrijk is dat iemand goed kan spellen. Taal speelt in veel werksituaties een grote rol. Vanuit dat oogpunt is deze test ontwikkeld.

Opgaven

De opgaven bestaan uit een woord waarvan bepaald moet worden of het goed of fout is gespeld.

Voorbeeldvraag Woorden
woorden-tpt-voorbeeldvraag