Werkwaarden

De Werkwaarden N B1 vragenlijst geeft inzicht in iemands drijfveren; welke aspecten van werk zijn motiverend? Deze vragenlijst is een variant op de CarrièreWaarden vragenlijst. Het grote verschil tussen de vragenlijsten is dat de Werkwaarden N B1 kan worden afgenomen bij kandidaten met een lager taalniveau.

Een match tussen werkwaarden en kenmerken van een functie bepalen in belangrijke mate de motivatie en bevlogenheid die iemand zal hebben in een functie. Ook geeft de vragenlijst aan welke aspecten van het werk iemand juist kunnen demotiveren.

Toepassing

Deze vragenlijst biedt een inzicht in verschillende drijfveren van een persoon en is daarom zeer geschikt voor diverse doeleinden, zoals selectie- en loopbaanadvies en studiekeuze. Belangrijke factoren voor succes op het werk zijn motivatie en betrokkenheid bij werkprestaties. Het is daarom belangrijk dat iemands persoonlijke waarden goed aansluiten bij de waarden van de functie en organisatie. 

Ontwikkeling

De achterliggende theorieën zijn onder andere: Vroom’s Motivatie- Valentie- en Prestatiemodel, Herzberg’s Two Factor Theory en Maslow’s Hierarchy of Needs. De vragen zijn gebaseerd op de praktijk van loopbaanadvisering.