VitaliteitsCheck

De VitaliteitsCheck is een vragenlijst die op beknopte wijze aangeeft wat het vitaliteitsniveau van de kandidaat is.

Toepassing

Vitaliteit is een belangrijke bron van employability; het vermogen van werknemers om hun huidige werk te behouden of nieuw werk te verkrijgen op de interne of externe arbeidsmarkt. Daarom is deze vragenlijst bruikbaar voor loopbaanadvies, employability programma’s, duurzame inzetbaarheid en bij coaching.

Ontwikkeling

De VitaliteitsCheck is een ongenormeerde zelfobservatievragenlijst. Dit houdt in dat de resultaten rechtstreeks weergeven wat de kandidaat heeft ingevuld, en er dus geen rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld sociaal wenselijk antwoorden.

Voorbeeldvraag VitaliteitsCheck
vitaliteitscheck_voorbeeld

Rapportage

De VitaliteitsCheck rapporteert op de volgende schalen:

Fysieke Fitness
Hierbij wordt gekeken naar iemands gezondheid, gewicht en energieniveau.

Mentale Fitness
Hierbij wordt gekeken naar het stressniveau, levensvreugde en mentale veerkracht.

Gewoonten
Hierbij wordt aangegeven welke gewoonten bijdragen aan een vitaal leven, zoals gezond eten, bewegen en genoeg slaap. Ook wordt middelengebruik bevraagd.

Naast scores op bovenstaande schalen worden ook tips gegeven om de vitaliteit te verbeteren.

Voorbeeld grafische weergave van de resultaten
vitaliteitscheck_grafische_weergave