Verbale Analogieën L

Verbale analogieën L meet het verbaal analytisch inzicht. Bij deze test gaat het om het ontdekken van logische verbanden tussen woorden. Het gaat om het kunnen begrijpen van wat men leest en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken; dit heeft bijvoorbeeld verband met het kunnen leren van (vak)theorie.

Toepassing

De test kan ingezet worden bij selectieprocedures, met name bij functies waarvoor verbaal en/of schriftelijk redeneervermogen op vmbo of mbo niveau. Er is een beperkte woordenschat nodig om de test te kunnen maken.

Opgaven

Bij deze test is het de bedoeling dat er een verband wordt gevonden tussen twee woorden. Er worden drie woorden en een vraagteken aangeboden. Er is een verband tussen de bovenste twee woorden. Op de plek van het vraagteken moet het woord komen, dat samen met het onderste woord een verband vormt analoog aan het verband tussen de bovenste twee woorden.

Voorbeeldopgave Verbale Analogieën L
verbale-analogieen-voorbeeld-l