Teamrol Indicator

De Teamrol Indicator geeft inzicht in de persoonlijke voorkeursrol(len) binnen een team. Zoals bijvoorbeeld ook de teamrollen van Belbin dat doen.

Toepassing

De vragenlijst kan in groepen worden afgenomen, waarmee inzicht ontstaat in de onderlinge samenwerking. Bij individuele toepassing, bijvoorbeeld bij loopbaanadvisering, geeft de vragenlijst inzicht in welke rol een persoon inneemt binnen een groep.

Ontwikkeling

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat teams met een evenwichtige samenstelling, waarin teamleden met verschillende persoonlijkheidskenmerken elkaar aanvullen of corrigeren, de beste teamresultaten behalen. Tevens is de verwachting dat iemand één of twee voorkeursrollen heeft die ongeacht de formele functie ingenomen worden. Gedurende de tijd dat Ixly deze vragenlijst uitgeeft, is de teamrolindicator psychometrisch verbeterd middels een meer eenduidige vraagstelling. 

De Teamrollen:

  • Specialist
  • Netwerker
  • Coördinator
  • Kwaliteitsbewaker
  • Ondernemer
  • Teamspeler
  • Denker
  • Doener
  • Monitor

Voorbeeldvraag Teamrol Indicator
teamrol-indicator-voorbeeld-optie-2

Voorbeeld grafische weergave uit het rapport van de Teamrol Indicator
Teamrol Indicator