Talentenspectrum

Het Talentenspectrum is een korte persoonlijkheidsvragenlijst die snel inzicht geeft in een aantal belangrijke persoonlijkheidseigenschappen. Daarnaast kunt u kiezen voor het uitgebreide rapport welke een terugkoppeling mogelijk maakt op een aantal relevante competenties.

Toepassing

Talentenspectrum is bij uitstek geschikt wanneer een korte, compacte persoonlijkheidsanalyse gevraagd wordt. Vanwege de korte afnametijd en het B1 taalniveau wordt Talentenspectrum ook veel bij jongeren ingezet. De rapportage is goed leesbaar voor kandidaten zelf, waardoor deze ook in trainingen en workshops kan worden ingezet.

Voorbeeldvraag Talentenspectrum
talentspectrum-voorbeeld

Ontwikkeling

De vragenlijst is gebaseerd op een factoranalyse van de Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst (WPV). Dit heeft geresulteerd in een vragenlijst met vier dimensies met ieder drie schalen:

 1. Relationele Talenten
  Relationele talenten hebben betrekking op de manier waarop met eigen en andermans gevoelens en problemen wordt omgegaan. Deze komen voort uit openhartigheid, sensitiviteit en medeleven met anderen.
 2. Sturende Talenten
  Sturende talenten hebben betrekking op het vermogen om richting te willen en kunnen geven aan eigen en andermans taken en ontwikkeling. Ze komen voort uit ambitie, invloed en autonomie.
 3. Initiërende Talenten
  Initiërende talenten hebben te maken met zichzelf in beweging zetten, originele ideeën aandragen en waardering hebben voor eigen prestaties.
 4. Structurerende Talenten
  Structurerende talenten hebben te maken met zorgvuldigheid, streven naar kwaliteit en het ordenen en structureren van werkzaamheden. Ze komen voort uit discipline, bedachtzaamheid en structuur.


Voorbeeld grafische weergave talenten
talentenspectrum_talenten

Voorbeeld grafische weergave competentie-indicator
talentenspectrum_competentie-indicator