Talent Development Assessment

Het Talent Development Assessment geeft inzicht in professionele ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte rapport wordt samengesteld op basis van de volgende testen:

Talent Development Assessment

Toepassingen

Het Talent Development Assessment programma is bedoeld voor medewerkers die willen weten hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen, binnen of buiten hun huidige functie. Het Talent Development Assessment kan ingezet worden bij ontwikkelingsprogramma’s, oriëntatie op opleidingen of cursussen, of als onderdeel van de HR-cyclus. Het rapport is eenvoudig te interpreteren en te bespreken met de leidinggevende of een HR(D) adviseur.

Rapportage

Het rapport geeft niet alleen inzicht in de kwaliteiten van kandidaten, maar ook in de valkuilen, drijfveren. Daarnaast worden de leerstijlen van de kandidaat benoemd en worden er suggesties gedaan met betrekking tot de te volgen ontwikkelingsstrategie. Tot slot bevat het rapport een aantal reflectievragen voor de medewerker.

Opbouw Talent Development Assessment Rapport

1. Mijn talenten

  • Kwaliteiten en valkuilen
  • Competentie-Indicator
  • Competentieanalyse

2. Mijn kenmerken

  • Persoonskenmerken
  • Carrièrewaarden
  • Teambijdragen

3. Mijn leerstijl

4. Mijn ontwikkelstrategie

5. Actieplan