Tabellen en Grafieken

Deze capaciteitentest meet concrete cijfermatige vaardigheden. De test bestaat uit vragen over tabellen of grafieken die de kandidaat moet lezen en interpreteren.

Toepassing

Deze test is vooral bruikbaar voor functies waarbij op basis van tabellen en grafieken besluiten genomen moeten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor management- en marketingfuncties, accountants of functies in de financiële sector. De test is daarmee een goede aanvulling op cijferreeksen, waarmee meer abstract analytische kwaliteiten gemeten worden.

Opgaven

De opgaven bestaan uit rekensommen waarbij een of meer rekenkundige bewerkingen moeten worden uitgevoerd om het juiste antwoord te vinden.

Voorbeeldopgave Tabellen en Grafieken
tabellen-en-grafieken-voorbeeld