Stroomdiagrammen

Stroomdiagrammen TPI meet het vermogen om bestaande regels toe te passen op nieuwe problemen.

Toepassing

De test kan ingezet worden bij selectieprocedures, met name bij functies waarvoor het begrijpen en ontwerpen van complexe, procesmatige systemen belangrijk is. Dit is vooral van belang bij logistieke functies en softwareontwikkeling.

Opgaven

De opgaven bestaan uit diagrammen die voorschrijven hoe de eigenschappen van een startfiguur stapsgewijs veranderen, om tot een eindfiguur te komen.

Voorbeeldopgave Stroomdiagrammen TPI
stroomdiagrammen-voorbeeld