SJT Leiderschap

De SJT Leiderschap geeft inzicht in de leiderschapsstijlen- en kwaliteiten van de kandidaat. De kandidaat krijgt in de rol van leidinggevende een aantal scenario’s voorgelegd. Onder elk scenario zijn een aantal mogelijke reacties weergegeven; de kandidaat dient de effectiviteit van elk van de reacties op deze situatie te beoordelen. De SJT Leiderschap is gebaseerd op het full range leadership model van Bass & Avolio (1990), waardoor deze test een goede onderbouwde theoretische basis heeft. SJT staat voor Situational Judgement Test. In dit model worden drie leiderschapsstijlen onderscheiden, transformationeel, transactioneel en laissez faire leiderschap. Transformationeel leiderschap is opgedeeld in inspirationele motivatie, individuele aandacht en intellectuele stimulatie. Transactioneel leiderschap kan onderverdeeld worden in contingentie management en management bij uitzondering.

Toepassing

 De SJT Leiderschap is primair ontwikkeld voor selectiedoeleinden: het geeft inzicht in de managementvaardigheden van een kandidaat om zo een goede, geïnformeerde keuze te kunnen maken bij een selectievraagstuk. De test kan echter ook in adviessituaties ingezet worden wanneer men meer inzicht wil krijgen in de leiderschapsstijlen- en kwaliteiten van de kandidaat. Hiertoe bevat het rapport een aantal tips en een reflectieoefening, die als hulp kunnen dienen bij de ontwikkeling en verbetering van de leiderschapskwaliteiten. Voorbeelditem SJT Leiderschap

Rapportage

Het rapport van de SJT Leiderschap geeft een breed beeld van de managementvoorkeuren- en kwaliteiten van een persoon. Zo wordt ten eerste duidelijk voor welke leiderschapsstijl de kandidaat een voorkeur heeft. De veronderstelling  is dat wanneer iemand een bepaalde stijl vaker als meest effectief beoordeelt, hij of zij ook geneigd zal zijn deze stijl te laten zien in de praktijk. Ten tweede geeft het rapport een beeld van hoe goed de kandidaat de effectiviteit van de verschillende reacties kan beoordelen: de antwoorden van de kandidaat worden hiervoor vergeleken met de beoordelingen van een groep experts. Tot slot wordt duidelijk of de kandidaat in kan zien dat een bepaalde situatie om de ene leiderschapsstijl vraagt (bijv. transformationeel), terwijl in andere situaties juist een andere stijl effectiever kan zijn (bijv. transactioneel).

Betrouwbaarheid en validiteit

Uit onderzoek is gebleken dat de SJT Leiderschap een betrouwbare en valide test is; deze onderzoeken zijn terug te lezen in de handleiding. Zo bleek uit onderzoek onder 189 leidinggevenden bijvoorbeeld dat de veronderstelde schalen uit het theoretisch model naar voren kwamen in onze vragenlijst. Ook bleek dat betere scores op de SJT Leiderschap samenhangen met meer jaren leiderschapservaring en het hebben van meer ondergeschikten. Deze onderzoeken laten zien dat de SJT Leiderschap een goed geconstrueerde test is die kan helpen bij het selecteren van de beste leiders.