Selectieve Keuze Reactietijdentest

Reactiesnelheid is het tijdsinterval tussen de presentatie van een verandering en het uitvoeren van de gepaste reactie op die verandering. Wij hebben twee soorten reactietijdentesten die de reactiesnelheid en het concentratievermogen meten: De Reactietijd en concentratie test en Selectieve keuze reactietijdentest.

Toepassing

Een bepaalde snelheid van reageren kan een vereiste zijn voor sommige functies of taken, bijvoorbeeld bij een veilige deelname aan het verkeer. Deze testen zijn dan ook goed in te zetten voor functies in de transportsector of als aanvulling op een rijgeschiktheidstest.

Rapport

Reactietijd is onder andere afhankelijk van de mate van concentratie tijdens het maken van de reactietijdentaak. Die mate van concentratie varieert meestal in de tijd. Daarom wordt naast de gemiddelde reactietijd en het aantal gemaakte fouten ook het verloop van de reactietijd over de test weergegeven.

Opgaven

Er vinden twee mogelijke veranderingen plaats die elk een specifieke reactie vereisen. Daarnaast bevinden zich in deze test ‘afleiders’ die de test bemoeilijken. Wanneer er een rood pijltje dat naar links wijst verschijnt dient er op een andere toets gedrukt te worden dan wanneer er een rood pijltje dat naar rechts wijst verschijnt.

Voorbeeldopgave Selectieve keuze Reactietijdentest
selectieve-reactietijden