Rekenvaardigheid

Rekenvaardigheid meet het vermogen om berekeningen uit te voeren.

Toepassing

De test kan ingezet worden bij selectieprocedures. Rekenkundige capaciteit is van belang voor functies waarbij berekeningen deel uitmaken van het dagelijkse werk.

Versies

Er zijn twee versies van deze test een op VMBO-niveau en een op HBO-niveau. Op VMBO-niveau is de tijd per test en op HBO-niveau is de tijd per item.

Opgaven

De opgaven bestaan uit rekensommen, waarbij gevraagd wordt om een of meer rekenkundige bewerkingen uit te voeren, om het juiste antwoord te vinden.

Voorbeeldopgave Rekenvaardigheid H TPI
rekenvaardigheid-voorbeeld