Redactiesommen

Redactiesommen TPT meet het vermogen om praktische rekenproblemen op te lossen.

Toepassing

De test meet of men uit de aangeboden verbale en numerieke informatie, rekenkundige conclusies kan trekken.

Opgaven

De opgaven bestaan uit verbaal en numeriek aangeboden informatie, waarbij gevraagd wordt om een of meer rekenkundige bewerkingen uit te voeren, om het juiste antwoord te vinden.

Voorbeeldopgave Redactiesommen TPT
redactiesommen-voorbeeld