Persoonlijkheid & Waarden Assessment

In het Persoonlijkheid & Waarden Assessment wordt de nadruk gelegd op persoonlijkheid en integriteit. Het assessment geeft inzicht in de morele waarden van de kandidaat, de sterke zijde van zijn/haar persoonlijkheid en de schaduwzijde van de kandidaat. Ieder mens heeft schaduwzijden (of excessieve neigingen) welke onder stress of verleiding mogelijk naar voren kunnen komen. Deze neigingen liggen doorgaans niet aan de oppervlakte, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden naar boven komen. Een beter bewustzijn bij de kandidaat van de sterke kanten van zijn/haar persoonlijkheid en zijn/haar schaduwzijden helpt de kans te verminderen hinder van excessieve neigingen te ondervinden in de loopbaan.

Het assessment bestaat uit de volgende combinatie van tests:

Ontwikkeling

Het theoretisch uitgangspunt van het assessment zijn de verschillende ‘darkside personality traits’ theorieën, waaronder de theorie achter de Hogan Development Survey. Het assessment is ontwikkeld vanuit de praktijkbehoefte van assessment adviseurs voor een assessment waarin persoonlijkheid en integriteit gemeten wordt en inzicht wordt gegeven in de valkuilen van de kandidaat onder hoge stress of verleidingen (de ‘darksided personality traits’).

Toepassing

Het assessment is ontwikkeld voor selectiesituaties, om inzicht te geven in persoonlijkheid, integriteit en mogelijke schaduwzijden.

Rapportage

In het rapport van het Persoonlijkheid & Waarden Assessment worden de volgende thema’s weergegeven:

  • Persoonlijkheid
  • Schaduwzijde: Op basis van het persoonlijkheidsprofiel worden de drie excessieve neigingen weergegeven die voor de kandidaat relevant zijn. Deze excessieve neigingen zijn daadwerkelijk neigingen, ze kunnen zich manifesteren onder stress of verleiding.
  • Werkwaarden
  • Morele waarden
  • Dilemma’s

Voor de adviseur is het mogelijk het ‘adviseur’ rapport op te vragen. In dit rapport staat een extra hoofdstuk waarin grafisch de scores op de schaduwzijden worden weergegeven en per schaduwzijde wordt aangegeven op welke schalen deze gebaseerd zijn.