Personality Colours

Personality Colours is een compacte persoonlijkheidsvragenlijst waarmee de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken als kleur worden weergegeven:

Personal_Colours kleurprofielen

Toepassing

Personality Colours geeft inzicht in de persoonlijkheid en de manier van samenwerking van een kandidaat. Kwaliteiten, valkuilen, werk- en communicatiestijlen komen hierbij aan bod. De vragenlijst brengt de manier waarop de kandidaat geneigd is te handelen in beeld en geeft adviezen over hoe iemand door anderen bij voorkeur wel en niet wordt benaderd. De vragenlijst is dus breed inzetbaar, met name als vertrekpunt voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Primaire gebieden zijn coaching, training en (organisatie-) ontwikkeling. Voor selectie vinden wij deze vragenlijst niet geschikt. Daarvoor bevelen wij de Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst aan.

Ontwikkeling

Het is onze ambitie een goede, betrouwbare en genormeerde persoonlijkheidsvragenlijst aan te bieden die eenvoudig leesbare en bruikbare informatie geeft om inzicht te krijgen in persoonlijkheid, samenwerking, werkstijlen en communicatie. Hiertoe is de wetenschappelijke basis van het Big Five model gecombineerd met een meer praktijkgerichte presentatie van de uitslag. Voor deze weergave is gebruik gemaakt van de circumplexmethodiek, wat inhoudt dat er gekeken wordt naar combinaties van factoren. De uitslagen die worden weergegeven in het rapport zijn steeds gebaseerd op de combinaties van de meest uiterste scores (hoog of laag).

Voorbeeld kleurenmodel bij de rol ‘Verbindende leider”

Personal Colours is een compacte persoonlijkheidvragenlijst die inzicht geeft in persoonlijkheid, kwaliteiten, valkuilen, werk- en communicatiestijlen aan de hand van een kleurenprofiel en eenvoudig leesbare en praktische beschrijvingen en adviezen.

Rapportage

Bij deze vragenlijst is veel aandacht besteed aan de beschrijvingen die u in de rapportage kunt lezen, zodat deze persoonlijk, treffend en compact zijn.

In het rapport treft u de volgende hoofdstukken aan:

  1. Kwaliteiten – een aantal van uw sterkste punten op basis van uw meest opvallende persoonlijkheidseigenschappen
  2. Valkuilen – overzicht van valkuilen en leerpunten en uw meest waarschijnlijke uitdagingen.
  3. Werkstijl – Hoe pakt u uw werk aan? Welke taken liggen u goed? In welke werksituaties komt u het best tot uw recht?
  4. Communicatiestijl – Hoe brengt u informatie over? Hoe ontvangen anderen uw communicate? Hoe kunnen anderen het beste met u communiceren?
  5. Juiste benadering – Hoe kunnen collega’s en leidinggevenden u op de juiste manier benaderen? Hoe kunnen zij u helpen om valkuilen te vermijden? Hoe kunnen zij u helpen gemotiveerd en efficiënt uw werk uit te voeren?
  6. Onjuiste benadering – Hoe kunnen collega’s en leidinggevenden u beter niet benaderen? Wat voor taken liggen u minder goed? Waarvan raakt u gedemotiveerd? Welke vorm van leiding is bij u niet effectief?

Voorbeeld werkstijl ‘Verbindende leider’

Personal Colours is een compacte persoonlijkheidvragenlijst die inzicht geeft in persoonlijkheid, kwaliteiten, valkuilen, werk- en communicatiestijlen aan de hand van een kleurenprofiel en eenvoudig leesbare en praktische beschrijvingen en adviezen.