Integriteitstest: Open Integriteitsvragenlijst

De Open Integriteitsvragenlijst vraagt rechtstreeks naar integriteitsschendingen in het verleden, van klein disfunctioneel gedrag tot zwaardere overtredingen, zoals het plegen van misdrijven.

Maatwerk

Deze integriteitstest is alleen beschikbaar als maatwerk, afgestemd op de specifieke situatie van de opdrachtgever. Per functie zijn immers andere vragen belangrijk, bijvoorbeeld: bij een chauffeur is drankgebruik van belang, bij een financiële functie fraude en schulden. Meer informatie over het meten van integriteit vindt u in deze blog.

Meer informatie over het samenstellen van een integriteitsvragenlijst voor uw organisatie?
Neem contact met ons op.

Andere integriteitstesten die wij aanbieden zijn de testen Morele Waarden en Dilemma’s.