Logisch Redeneren

Logisch Redeneren meet het vermogen om tot logische conclusies te komen.

Toepassing

Logisch Redeneren kan ingezet worden bij selectieprocedures, met name bij functies waarbij oordeelsvorming en juiste conclusies trekken uit verbale informatie belangrijk is. De test is specifiek relevant voor functies waarbij (complexe) teksten en gesproken woord begrepen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan juristen, beleidsmedewerkers en journalisten.

Opgaven

De opgaven bestaan uit syllogismen: twee beweringen en een conclusie. De bedoeling is om de geldigheid van de conclusie te beoordelen op basis van wat in de twee beweringen wordt gesteld.

Voorbeeldopgave Logisch Redeneren
logisch-redeneren-voorbeeld