Leiderschap Assessment

Het Leiderschap Assessment geeft inzicht in leiderschapscompetenties, leiderschapsrollen, kwaliteiten en valkuilen. Het assessment kan ingezet worden in selectiesituaties om inzicht te geven in leiderschapskwaliteiten. De kandidaat kan de inzichten ook gebruiken om zichzelf (verder) te ontwikkelen als leider, waardoor het assessment ook geschikt is voor advies.

Het assessment bestaat uit de volgende combinatie van tests:

 • Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst Normatief ( WPV-N)
  De WPV is een gevalideerde en betrouwbare vragenlijst die een persoonlijkheidsprofiel geeft op basis van een vergelijking van de behaalde scores op de persoonlijkheidsfactoren en schalen met de normgroep.
 • CarrièreWaarden Ipsatief (CW-I)
  De valide en betrouwbare CarrièreWaarden (CW) vragenlijst geeft inzicht in drijfveren of motivatoren in werk.
 • SJT Leiderschap
  De SJT Leiderschap schetst een beeld van de leiderschapsstijlen van de kandidaat. Door de effectiviteit van verschillende reacties in leiderschapsscenario’s te bepalen wordt gemeten hoe goed een kandidaat inzicht heeft in leiderschapssituaties.

Ontwikkeling van het Leiderschap Assessment

Het theoretisch uitgangspunt van het assessment is het Full Range Leadership Model van Bass & Avolio (1985). De keuze voor dit model wordt in onze handleiding toegelicht. Dit model stelt dat er drie type leiderschapsstijlen zijn: Transformationeel, Transactioneel en Laissez Faire leiderschap. Het Leiderschap Assessment geeft een terugkoppeling aan de kandidaat in hoeverre hij of zij matcht met elk van deze leiderschapsstijlen en aanleg heeft voor de bijbehorende competenties. De match en aanleg voor competenties van de kandidaat worden bepaald op basis van diens persoonlijkheid, carrièrewaarden en inzicht in leiderschapssituaties.

Leiderschap Assessment

Toepassing

Het assessment is ontwikkeld voor selectiesituaties, om inzicht te geven in de leiderschapskwaliteiten, valkuilen en leiderschapsstijl van de kandidaat. De kandidaat kan de inzichten ook gebruiken om zichzelf (verder) te ontwikkelen als leider, waardoor het assessment ook geschikt is voor advies.

Rapportage

In het rapport van het Leiderschap Assessment worden de volgende onderdelen weergegeven:

 • Match met leiderschap en leiderschapsstijlen
 • Inzicht in leiderschapssituaties: weet iemand wat voor reactie in een bepaalde situatie het meest effectief is?
 • Aanleg voor transformationele en transactionele competenties
 • Risico op laissez faire kenmerken
 • Leiderschapsrol, wat is iemands managementstijl? De rol is gebaseerd op het Concurrerend Waardekwadrant van Quinn (zie de handleiding voor verdere informatie).
 • Kwaliteiten
 • Valkuilen