IT Talent Test

In een IT-functie zijn een aantal vaardigheden van specifiek belang. Deze vaardigheden kunt u testen met de IT Talent test. De test bestaat uit drie testen die elk capaciteiten meten die belangrijk zijn voor succes in het IT-werkveld. De test meet vaardigheden op hbo/wo-niveau.

Toepassing
De IT Talent Test kan worden gebruikt door organisaties en recruiters voor het selecteren van (junior) IT-developers of IT-trainees. De test geeft inzicht in hoeverre kandidaten over vaardigheden beschikken die worden aangesproken in het IT werkveld op hbo- of wo-niveau. Het rapport is eenvoudig te interpreteren en maakt duidelijk welke vaardigheden de kandidaat in meer of mindere mate bezit.

Rapportage
Het rapport geeft een overkoepelende IT Talent Score op hbo- en wo-niveau weer. Deze score is gebaseerd op de drie subtests. De scores voor de losse subtests worden ook elk per niveau (hbo en wo) weergegeven en gekoppeld aan vaardigheden die nodig zijn in het IT-werkveld.

De test meet de volgende 3 vaardigheden:

1. Het vermogen om procesmatig te denken

Stroomdiagrammen

stroomdiagrammen

Software-ontwikkelaars/developers moeten in staat zijn complexe, procesmatige systemen te begrijpen en te ontwerpen. Logisch redeneervermogen en de vaardigheid om voorgeschreven regels toe te passen zijn daarbij belangrijk. De test Stroomdiagrammen brengt het vermogen tot procesmatig denken in beeld en geeft aan in hoeverre een kandidaat over deze capaciteit beschikt ten opzichte van andere kandidaten met hetzelfde hbo- of wo-opleidingsniveau.

2. Het vermogen om creatief een probleem op te lossen

Divergent Denken

De Divergent Denken Test is een creativiteitstest. In de test wordt gevraagd om uiteenlopende (divergente) oplossingen voor een vraagstuk te geven. Goede en breed inzetbare software-ontwikkelaars / developers onderscheiden zich door een groot probleemoplossend- en innovatief vermogen en een dosis creativiteit. De test geeft inzicht in de hoeveelheid verschillende oplossingen die een kandidaat verzint en de originaliteit van deze oplossingen ten opzichte van andere kandidaten met een hbo- of wo-opleidingsniveau.

3. Het vermogen om samenhang te ontdekken in onoverzichtelijke informatie

Figurenreeksen

figurenreeksen

Voor developers/programmeurs/software ontwikkelaars is het essentieel om hoofdzaken van bijzaken te kunnen scheiden en samenhang in onoverzichtelijke situaties te ontdekken. De test figurenreeksen meet snel en nauwkeurig het abstract analytisch vermogen ten opzichte van de normgroepen wo, hbo, mbo-4,-3, -2, -1. De test is in het Nederlands, Engels, Frans en Duits beschikbaar.