IT Talent Test

De IT Talent Test bestaat uit drie testen die elk capaciteiten meten die belangrijk zijn voor succes in het IT werkveld, te weten:

Toepassing

De IT Talent Test kan worden gebruikt door organisaties en recruiters voor het selecteren van (junior) IT-developers of IT-trainees. De test geeft inzicht in hoeverre kandidaten over vaardigheden beschikken die worden aangesproken in het IT werkveld op HBO of WO niveau. Het rapport is eenvoudig te interpreteren en maakt duidelijk welke vaardigheden de kandidaat in meer of mindere mate bezit.

Rapportage

Het rapport geeft een overkoepelende IT Talent Score op HBO en WO niveau weer. Deze score is gebaseerd op de drie subtests. De scores voor de drie subtests worden elk per niveau (HBO en WO) weergegeven en gekoppeld aan vaardigheden die nodig zijn in het IT-werkveld.

In deze blog leest u meer over het herkennen van IT-vaardigheden met behulp van testen

IT Talent Test