Intake Loopbaantraject

Het programma Intake Loopbaantraject is bedoeld voor loopbaanadvies bij de start van een loopbaantraject. Het combineert de volgende vragenlijsten:

Toepassingen

Loopbaanadviseurs gebruiken Intake Loopbaantraject om bij de start van een loopbaantraject de kans van slagen te bepalen en het traject zo in te richten dat deze kans vergroot wordt. Dit is relevant bij interne mobiliteit, re-integratie en outplacement. Daarnaast biedt het aanknopingspunten om een loopbaantraject in te richten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van sterke kanten van een kandidaat en extra aandacht te geven aan de minder sterke kanten.

Rapportage

In de rapportage worden de resultaten van de vragenlijsten MobiliteitsIndicator en Persoonlijke Flexibiliteit weergegeven. Op basis hiervan geeft het rapport enkele richtingen en adviezen.

Persoonlijke Flexibiliteit
Persoonlijke Flexibiliteit geeft inzicht in de persoonlijkheidskenmerken die van belang zijn in het omgaan met verandering.

 • Veranderingsgerichtheid
 • Sociaal initiatief
 • Energieniveau
 • Zelfvertrouwen
 • Controle op eigen situatie
 • Emotionele veerkracht

De MobiliteitsIndicator
De MobiliteitsIndicator geeft inzicht in de actuele en potentiële mobiliteit van kandidaten. Onderdelen zijn onder meer of iemand zich actief op de arbeidsmarkt oriënteert en in hoeverre iemand zich gebonden voelt aan zijn huidige werk, dan wel aantrekkingskracht ervaart van een alternatieve baan.

 • Aantrekkingskracht (andere) functie
 • Algemene tevredenheid
 • Inhoudelijke meerwaarde
 • Relationele meerwaarde
 • Financiële meerwaarde
 • Doelhelderheid
 • Ervaren kansrijkheid
 • Sollicitatieactiviteiten

Voorbeeldrapportage Intake Loopbaantraject

intake-loopbaan