Inbox: Profitness

De Inbox: Profitness is een werksimulatie opdracht waarin een kandidaat de rol vervult van Business Unit Manager. Deze simulatievorm wordt in klassieke assessments ook wel een postbak- of intray-oefening genoemd.

Toepassingen

De Inbox: Profitness geeft inzicht in het vermogen van een kandidaat om verbanden te leggen tussen verschillende bronnen van informatie, tot een juist oordeel te komen, beslissingen te nemen, te plannen en effectief te delegeren. De simulatie gaat uit van een managementpositie, maar is ook waardevol om in te zetten voor functies waarbij het analyseren van informatie en het komen tot juiste beslissingen en acties van belang is.

Hoe werkt het?

De Inbox: Profitness wordt volledig digitaal afgenomen. De kandidaat krijgt eerst informatie over de functie en de organisatie Profitness. Vervolgens start de daadwerkelijke test waarbij de kandidaat in de rol van manager een e-mail box te zien krijgt met een aantal berichten die de kandidaat dient te verwerken. Daarbij is het mogelijk om per bericht aan te geven wat de urgentie van het bericht is en hoe belangrijk het is. Daarnaast is het de bedoeling dat de kandidaat reacties schrijft, beslissingen neemt en delegeert wanneer nodig.

De beoordeling van de gemaakte inbox loopt deels automatisch en deels via een assessormodule, waarin de schriftelijke reacties beoordeeld kunnen worden. De assessor beoordeelt de reacties van de kandidaat aan de hand van stellingen op een vijfpuntsschaal. Op deze wijze gaat de beoordeling vlot en wordt deze automatisch meegenomen in de competenties die weergegeven worden in de rapportage.

Rapportage

De resultaten van de inbox worden vergeleken met de resultaten van een groep effectieve managers. Daar uit volgen scores op de volgende competenties:

  • Oordeelsvorming: in staat zijn om een weloverwogen en juist oordeel te vormen op basis van informatie.
  • Besluitvaardigheid: in staat zijn om snel en adequaat beslissingen te kunnen nemen.
  • Plannen: in staat zijn om activiteiten en werkzaamheden te plannen en organiseren.
  • Voortgangscontrole: in staat zijn om eenmaal geïnitieerde zaken te volgen, en op voortgang te controleren.
  • Prioriteiten: in staat zijn de juiste urgentie te bepalen.
  • Delegeren: in staat zijn werkzaamheden op een gerichte manier aan anderen over te dragen.
  • Motiveren: in staat zijn mensen te motiveren door het geven van positieve feedback.
  • Sturen: in staat zijn om sturend op te treden.

Voorbeeldsituatie Inbox: Profitness
inbox_profitness