Fysieke Mogelijkheden

De vragenlijst Fysieke Mogelijkheden brengt in kaart wat iemands mogelijkheden en beperkingen zijn omtrent werk. De test gaat in op de fysieke-, psychische-, sociale-, zintuigelijke-, taal- en omgevingsmogelijkheden en gaat dieper in op aspecten waar de kandidaat aangeeft beperkingen te ondervinden, zodat duidelijk wordt in welke mate deze aanwezig zijn.

Toepassing

Het rapport geeft snel een duidelijk overzicht van iemands fysieke mogelijkheden en beperkingen. Fysieke Mogelijkheden kan worden ingezet bij loopbaanadviessituaties, re-integratietrajecten of bij de start van een selectieprocedure.

Voorbeeldvraag Fysieke Mogelijkheden
fymo-1

Voorbeeld vervolgvraag Fysieke Mogelijkheden
fymo-2

Rapportage

Er wordt gerapporteerd op:

  • Fysiek beperkingen
  • Psychische beperkingen
  • Sociale beperkingen
  • Omgevingsbeperkingen
  • Zintuigelijke beperkingen

Voorbeeldrapport Fysieke Mogelijkheden
fymo-3