Figurenreeksen

Figurenreeksen meet het abstract analytisch vermogen.

Toepassing

De test kan ingezet worden bij selectieprocedures, met name bij functies die conceptueel complex zijn, waarbij het essentieel is om hoofdzaken van bijzaken te scheiden en samenhang in onoverzichtelijke situaties te ontdekken.

Opgaven

De opgaven bestaan uit figuratieve reeksen, waarvan gevraagd wordt het patroon te herkennen en deze op logische wijze toe te passen om een oplossing te vinden.

Voorbeeldopgave Figurenreeksen
figurenreeksen-voorbeeld