Figurenreeksen L

Figurenreeksen L TPT geeft inzicht in het abstract probleemoplossend en analytisch vermogen.

Toepassing

De test kan ingezet worden bij selectieprocedures, met name bij functies waarbij het vermogen om logisch te redeneren over non-verbale inhoud belangrijk is.

Opgaven

De opgaven bestaan uit een groot figuur met daaronder een aantal kleine figuren. In het grote figuur zit een lege plek; uit de kleine figuren moet het figuur gekozen worden dat in deze lege plek past zodat er een logisch geheel ontstaat.

Voorbeeldopgave Figurenreeksen L TPT

figuren-l-voorbeeld