Emotionele Intelligentie (REIS)

De Rotterdam Emotionele Intelligentie Schaal (REIS) is een compacte vragenlijst die de emotionele intelligentie van een kandidaat meet.

Emotionele intelligentie betreft de kennis en vaardigheden die nodig zijn om op een effectieve manier om te gaan met eigen emoties en de emoties van anderen om sociaal en emotioneel gedrag te reguleren.

Toepassing
De Rotterdam Emotionele Intelligentie Schaal kan toegepast worden in adviessituaties waar het gewenst is om inzicht te krijgen in de emotionele intelligentie van een kandidaat en diens sterke punten en valkuilen. De REIS is een korte vragenlijst van slechts 5-10 minuten en kan daardoor goed gecombineerd worden met andere meetinstrumenten.

Ontwikkeling
De vragenlijst is ontwikkeld door Keri Pekaar (Erasmus Universiteit Rotterdam). Voor een uitgebreidere achtergrond verwijzen we u naar de factsheet in onze kennisbank of het artikel “Self- and other-focused emotional intelligence: Development and validation of the Rotterdam Emotional Intelligence Scale (REIS)” van Pekaar et al. (2018).

Voordelen
Veel instrumenten die emotionele intelligentie meten maken geen onderscheid tussen de herkenning en regulatie van de eigen emoties en de herkenning en regulatie van de emoties van anderen. De REIS maakt dit onderscheid wél. Er zijn namelijk aanwijzingen dat het herkennen en omgaan met de eigen en met andermans emoties niet hetzelfde is. Het is mogelijk in het ene beter te zijn dan in het andere. Dit verschil kan vervolgens impact hebben op verschillende levensaspecten. Zo blijkt uit onderzoek dat het herkennen van de eigen emoties vooral belangrijk is voor het mentale en fysieke welbevinden, terwijl het herkennen van andermans emoties ervoor zorgt dat sociale interacties soepel verlopen. Wanneer alleen maar gekeken wordt naar een totaalscore, kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen deze aspecten en hun gevolgen.

Rapportage
De vragenlijst rapporteert vier verschillende schalen van emotionele intelligentie:

1. Emotieherkenning bij de kandidaat zelf (zelfgericht)
Dit betreft het opmerken, herkennen en begrijpen van de eigen emoties. Kan de kandidaat zijn/haar emoties herkennen en benoemen waar deze vandaan komen?

2. Emotieherkenning bij anderen (andergericht)
Deze schaal betreft het opmerken, herkennen en begrijpen van emoties bij anderen. Merkt de kandidaat het op wanneer anderen emotioneel zijn en begrijpen ze wat een ander ervaart en waarom?

3. Emotieregulatie bij de kandidaat zelf (zelfgericht)
Dit betreft het kunnen inhouden, temperen of versterken van de eigen emoties. Deze schaal wijst uit of de de kandidaat overweldigd raakt door de eigen emoties, of goed rustig kan blijven en de emotie pas uit wanneer dit gepast is.

4. Emotieregulatie bij anderen (andergericht)
Deze schaal gaat over het temperen of versterken van emoties van anderen. Is de kandidaat in staat om de emoties van anderen te beïnvloeden? Emotieregulatie bij anderen kan verschillende doeleinden hebben. Enerzijds om een ander te helpen (bijvoorbeeld het troosten van iemand met verdriet) en anderzijds voor eigen gewin (het enthousiasmeren van een klant).

Voorbeeld uit het rapport van de REIS emotionele intelligentie voorbeeld rapport