Divergent Denken

De Divergent Denken Test (DDT) is een creativiteitstest. In de test wordt gevraagd om uiteenlopende (divergente) oplossingen voor een vraagstuk te geven.

Toepassing

De DDT is toepasbaar voor alle functies waar creativiteit, innovatief vermogen of probleemoplossend vermogen tot het competentieprofiel behoren. Bijvoorbeeld in functies als productontwikkelaar en software ontwikkelaar, maar ook in breder georiënteerde functies zoals beleidsfunctionaris.

Opgaven

De kandidaat krijgt een figuur te zien met negen vakken waarin zich verschillende objecten bevinden en moet steeds drie vakken aanwijzen die een overeenkomst met elkaar hebben, die de overige zes vakken niet hebben. De kandidaat moet binnen de tijd zoveel mogelijk (originele) antwoorden geven per opgave (6 opgaven totaal). Er wordt gerapporteerd op productie (hoeveel goede antwoorden de kandidaat heeft gegeven) en originaliteit (hoe vaak deze antwoorden voorkwamen in de normgroep).

Voorbeeldopgave divergent denken
divergent-denken-voorbeeld