Communicatie Stijlen Inventaris

Het wetenschappelijk fundament onder de Communicatie Stijlen Inventaris is gelegd door Reinout E. de Vries (VU) en Angelique Bakker (UvA) middels een grootschalig onderzoek naar de factorstructuur van communicatiestijlen. Het resultaat is de CSI, de Communicatiestijlen Inventory. Wij zijn vereerd dat Ixly deze vragenlijst mag uitgeven. De CSI meet de volgende zes communicatiestijlen:

  • Precies (P)
  • Expressief (X)
  • Verbaal Agressief (VA)
  • Discussiebereid (D)
  • Emotioneel (E)
  • Impressie Gericht (IM)

Toepassing

Toepassing bij Assessments
Vooral voor assessments van leidinggevende- en commerciële functies biedt de CSI aanvullende informatie op het gebied van persoonlijkheid en drijfveren. De stijl waarmee een leidinggevende communiceert heeft een bepalende invloed op de cultuur in een organisatie. Het proefschrift van Angelique Bakker toont aan dat de communicatiestijl veel invloed heeft op medewerkers en hun effectiviteit.

Toepassing bij training
Voor trainingen op het gebied van Management, Sales en Communicatie biedt de CSI een geweldige startmeting. In de training kun je dan inspelen op de manier waarop iemand met verschillende communicatiemomenten omgaat, zoals feedback geven en ontvangen, corrigeren en presenteren.

Voorbeeldvraag Communicatie Stijlen Inventaris
communicatie_stijlen_inventaris_voorbeeld

Rapportage

Inzicht in je Communicatie-DNA
De CSI geeft inzicht in het communicatie-DNA. Het gaat dan om de vraag; welke stijlen ben je geneigd in te zetten? Het communicatie-DNA geeft een gedegen beeld van iemands communicatieve stijl en de manier waarop iemand zich in verschillende situaties opstelt. Bovendien wordt duidelijk welke effecten daarvan uitgaan. Vragen die hierbij horen zijn: Ben je precies en beknopt in je communicatie, of juist breedsprakig. Ben je expressief? In welke mate ben je erop gericht een goede indruk te maken?

Voorbeeld grafische weergave van enkele resultaten
communicatie_stijlen_grafische_weergave