Cijferreeksen

Cijferreeksen meet het numeriek analytisch inzicht.

Toepassing

De test kan ingezet worden bij selectieprocedures als onderdeel van een algemene intelligentiemeting. Cijferreeksen is speciaal relevant bij functies waarbij op basis van numerieke gegevens tendensen vastgesteld of conclusies getrokken moeten worden.

Versies

Er zijn drie varianten van deze test beschikbaar; Cijferreeksen M op MBO/HBO niveau, en Cijferreeksen H op HBO/WO niveau. Cijferreeksen H is ook beschikbaar in de varianten tijd per test (TPT) en tijd per item (TPI).

Opgaven

Het is de bedoeling dat de kandidaat het volgende cijfer aanwijst aan de hand van het patroon van de reeks.

Voorbeeldopgave Cijferreeksen
cijferreeksen-voorbeeld