CarrièreWaarden

De CarrièreWaarden (CW) vragenlijst geeft inzicht in iemands drijfveren of motivatoren; welke aspecten van werk zijn motiverend? Een match tussen de carrièrewaarden en kenmerken van een functie bepalen in belangrijke mate de motivatie en bevlogenheid die iemand zal hebben in een functie. Ook geeft de CW aan welke aspecten van werk iemand juist kunnen demotiveren.

  • Deze vragenlijst is zeer positief beoordeeld door de COTAN.

CarrièreWaarden

Toepassing

Deze vragenlijst biedt een gedifferentieerd inzicht in drijfveren, waarmee deze bij uitstek geschikt is voor selectie- en loopbaanadvies. Maar ook bij studiekeuze heeft deze vragenlijst toegevoegde waarde. Motivatie en engagement zijn belangrijke succesfactoren bij werkprestaties. Aansluiten bij een functie en de waarden van de organisatie is daarbij essentieel. Voorbeeld uit het rapport van de CarrièreWaarden rapport-resultaten-cw

Ontwikkeling

De achterliggende theorieën zijn onder andere: Vroom’s Motivatie- Valentie- en Prestatiemodel, Herzberg’s Two Factor Theory en Maslow’s Hierarchy of Needs. De items zijn gebaseerd op de praktijk van loopbaanadvisering.

Normatief en Ipsatief

Er is een normatieve (CW-N) en een ipsatieve (CW-I) versie van de vragenlijst beschikbaar. De normatieve versie is alleen geschikt voor adviessituaties. Bij de ipsatieve versie worden twee stellingen tegenover elkaar weergegeven, deze versie kunt u ook in selectiesituaties inzetten. Wanneer de kandidaat een lager taalniveau heeft kunt u de Werkwaardenvragenlijst gebruiken, dit is een korte drijfverenvragenlijst, op b1 taalniveau. Voorbeeldvraag CarrièreWaarden Normatief carriere_waarden_n_voorbeeld Voorbeeldvraag CarrièreWaarden Ipsatief carriere_waarden_i_voorbeeld