Agile Mindset Assessment

Het Agile Mindset Assessment geeft inzicht in het verandervermogen van een kandidaat en is een integraal testprogramma dat ingezet kan worden in adviessituaties en voor selectiedoeleinden. Het assessment bestaat uit de volgende combinatie van gevalideerde en betrouwbare testen:

Het rapport van de Agile Mindset Assessment is tevens op te vragen als rapport bij de Competentietest Selectie (bestaande uit de WPV-I en CW-I), tegen betaling van extra credits.

Agile Mindset Assessment

Toepassing

Het Agile Mindset Assessment kan worden ingezet door interne en externe loopbaanadviseurs, van zzp-er tot grote organisaties. Het doel van het assessment is het toetsen van het verandervermogen van de kandidaat, gebaseerd op diens persoonlijkheid en drijfveren. Het Agile Mindset Assessment kan ingezet worden voor selectie en biedt tevens aanknopingspunten voor ontwikkeling van de kandidaat.

Ontwikkeling

Het Agile Mindset Assessment is een testprogramma dat inzicht geeft in het verandervermogen van de kandidaat op de werkvloer, gebaseerd op diens persoonlijkheid en carrièrewaarden. Het doel van dit testprogramma is een beeld te schetsen van de Agile Mindset van de kandidaat, en de belangrijkste pijlers waar dit uit voortkomt. Om aan te geven wat voor Agile Mindset een kandidaat heeft, wordt gebruik gemaakt van het Diffusion of Innovations model, ontwikkeld door Evert Rogers in 1965. Van een hoge naar lage Agile Mindset zijn de mogelijke vormen respectievelijk: Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority en Laggards. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat een aantal eigenschappen bepalen in hoeverre mensen goed kunnen omgaan met veranderingen (Zie Handleiding Agile Mindset Assessment). Deze eigenschappen zijn in dit rapport samengenomen tot drie pijlers: Power, Change en Growth. Power beschrijft in hoeverre de kandidaat energie heeft om te kunnen omgaan met veranderingen. Change weergeeft in hoeverre de kandidaat veranderingen omarmt. Growth weerspiegelt in hoeverre de kandidaat door wil blijven groeien.

Rapportage

Dit Assessment toont een uitgebreide rapportage van de Agile Mindset van de kandidaat. De Agile Mindset van de kandidaat wordt in een figuur weergeven: Agile Mindset grafisch weergegeven Bij dit figuur volgt een uitgebreide beschrijving van de mindset, met de bijbehorende kwaliteiten en valkuilen. Vervolgens wordt de score van de kandidaat op elk van de pijlers getoond en beschreven. Getoond wordt uit welke elementen de pijler bestaat en wat de kenmerkende eigenschappen van de kandidaat zijn. Elk van de pijlers wordt bovendien gevolgd door een tip, om de kandidaat inzicht te geven waar zijn/haar mogelijke valkuilen en kwaliteiten liggen. Met deze tips kan de kandidaat werken aan zijn/haar verandervermogen.