Toon alle testen
ACT Begrijpend Lezen Geeft in korte tijd inzicht in de mate van tekstbegrip en begrijpend lezen.
Adaptieve Capaciteiten Test Algemene Intelligentie Een adaptieve capaciteitentest, bestaande uit drie subtesten die samen het domein intelligenti...
Agile Mindset Assessment Met het Agile Mindset Assessment kunt u het verandervermogen van de kandidaat in kaart brengen...
Agile Mindset Assessment Adaptief Met het Agile Mindset Assessment Adaptief kunt u het verandervermogen van de kandidaat in kaar...
Arbeidsmarktkansen Arbeidsmarktkansen berekent iemands huidige en toekomstige arbeidsmarktkansen.
Baansuggesties Baansuggesties is een interactieve applicatie voor beroepskeuze. Aan de hand van de persoonlij...
Barista De psychometric game ‘Barista’ is een game-based test die emotieperceptie meet.
Big 5 Teambijdragen Geeft inzicht in iemands persoonlijkheid en teamrol, gebaseerd op de vijf factoren van de Big ...
Blocks De psychometric game ‘Blocks’ is een game-based test die planningsvaardigheid meet.
Blokken Tellen Blokken Tellen meet het abstract analytisch vermogen en het ruimtelijk inzicht.
CarrièreWaarden CarrièreWaarden geeft inzicht in iemands drijfveren en motivatoren.
Carrièrewaarden Vragenlijst Adaptief Test tot drie keer sneller met de Adaptieve Carrièrewaarden Vragenlijst.
Categorieën Categorieën meet abstract redeneervermogen. De kandidaat moet uit visuele informatie abstract...
Cijferreeksen Cijferreeksen met het numeriek analytisch inzicht.
Communicatie Stijlen Inventaris De communicatiestijlen inventory biedt inzicht in communicatie, persoonlijkheid en drijfveren.
Competentietest Selectie Met de Competentietest Selectie kunt u de persoonlijkheid en drijfveren van kandidaten toetsen...
Connect De psychometric game ‘Connect’ is een game-based test die planningsvaardigheid meet.
Denkstijlen Denkstijlen brengt de voorkeursdenkstijlen van teamleden in kaart.
Divergent Denken Deze creativiteitstest meet divergent denkvermogen, als maat voor innovatief of probleemoploss...
Duurzame Inzetbaarheid Scan Deze loopbaancheck is ontwikkeld om mensen stil te laten staan bij hun eigen duurzame inzetbaa...
Emotionele Intelligentie (REIS) Geeft in korte tijd inzicht in de emotionele intelligentie van een kandidaat.
Figurenreeksen Figurenreeksen meet het abstract analytisch vermogen.
Figurenreeksen L Deze test geeft inzicht in het abstract probleemoplossend en analytisch vermogen.
Fysieke Mogelijkheden Fysieke Mogellijkheden brengt in kaart wat iemands mogelijkheden en beperkingen zijn omtrent w...
Hbo/Wo Selectie Bij selectieprocedures waarbij als criterium een hbo of wo werk- en denkniveau gesteld is.
Inbox: ProFitness De Inbox: Profitness is een werksimulatie waarin een kandidaat de rol vervult van Business Uni...
Intake Loopbaantraject Het programma Intake Loopbaantraject is bedoeld voor loopbaanadvies bij de start van een loopb...
Intake Reintegratie Geeft inzicht in de slagingskans van een re-integratietraject en eventuele belemmeringen hierb...
Integriteitstest: Dilemma's Dilemma's meet integriteit: Welke afwegingen maakt iemand bij morele dilemma's?
Integriteitstest: Morele Waarden Deze integriteitstest meet de morele waarden van de kandidaat.
Integriteitstest: Open Integriteitsvragenlijst De Open Integriteitsvragenlijst vraagt rechtstreeks naar integriteitsschendingen in het verled...
Interesse H Brengt interesses voor studierichting- en beroepskeuze op HBO/WO niveau in kaart.
Interesse L Brengt interesses voor studierichtingen in kaart, gericht op de context van het VMBO/MBO.
Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren Brengt de interesses van een kandidaat in kaart en de taken en sectoren die daarbij aansluiten...
Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren Adaptief Tot drie keer sneller interesses en bijbehorende taken en sectoren van een kandidaat in kaart.
IT Talent Test Geeft inzicht in hoeverre kandidaten over vaardigheden beschikken die worden aangesproken in h...
IT Talent Test De IT Talent Test meet capaciteiten die belangrijk zijn voor succes in het IT werkveld
Leiderschap Assessment Geeft inzicht in iemands aanleg voor leiderschap en verschillende leiderschapsstijlen.
Logisch Redeneren Logisch Redeneren meet het vermogen om tot logische conclusies te komen.
Loopbaanscan De Loopbaanscan biedt inzicht in de belangrijke vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ e...
Loopbaanscan Adaptief Biedt inzicht in de belangrijke vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?...
Mobiliteits Indicator De MobiliteitsIndicator wordt ingezet bij loopbaanadvisering en onderzoek naar de mobiliteit v...
Mozaïeken Mozaïeken meet ruimtelijk inzicht.
Non-Verbale Analogieën Non-Verbale Analogieën meet abstract redeneervermogen.
Ondernemers Assessment Het ondernemers assessment kan u helpen meer inzicht te krijgen in uzelf als (toekomstige-) on...
Personality Colours Een compacte persoonlijkheidvragenlijst die inzicht geeft in persoonlijkheid, kwaliteiten, val...
Persoonlijke Flexibiliteit De vragenlijst voor Persoonlijke Flexibiliteit meet hoe mensen omgaan met veranderingen.
Persoonlijkheid & Waarden Assessment Geeft inzicht in de morele waarden, de sterke zijde van iemands persoonlijkheid en de excessie...
Quinn Managementrollen Geeft inzicht in de voorkeur voor bepaalde managementrollen bij kandidaten.
Rally De psychometric game ‘Rally’ meet reactiesnelheid & respons inhibitie.
Reactietijd en concentratie Test De reactietijden test meet de snelheid van reageren en concentratievermogen.
Redactiesommen Redactiesommen meet het vermogen om praktische rekenproblemen op te lossen.
Rekenvaardigheid Rekenvaardigheid meet het vermogen om berekeningen uit te voeren.
Sales Assessment Het Sales Assessment is een integraal testprogramma bedoeld voor personeelsselectiedoeleinden ...
Selectieve Keuze Reactietijdentest De test meet de reactietijd wanneer er een specifieke reactie wordt vereist.
SJT Leiderschap De SJT Leiderschap geeft inzicht in de leiderschapsstijlen- en kwaliteiten van de kandidaat.
Stroomdiagrammen Stroomdiagrammen meet het vermogen om bestaande regels toe te passen op nieuwe problemen.
Tabellen en Grafieken Deze capaciteitentest meet cijfermatig inzicht op een concreet niveau.
Talent Development Assessment Het Talent Development Assessment programma is bedoeld voor medewerkers die willen weten hoe z...
Talentenspectrum Een compacte vragenlijst die snel inzicht geeft in belangrijke persoonlijkheidseigenschappen.
Team Leadership Competence Questionnaire Deze competentievragenlijst voor managers test op leiderschapstijl, competenties en motivatie.
Teamrol Indicator De Teamrol Indicator weergeeft persoonlijke voorkeursrol(len) binnen een team en levert inzich...
Verbale Analogieën Verbale analogieën meet het verbaal analytisch inzicht.
Verbale Analogieën L Verbale analogieën meet het verbaal analytisch inzicht op vmbo of mbo niveau.
Verminderd Cultuurgevoelig Testprogramma Capaciteitentest die rekening houdt met een diversiteit aan culturele achtergronden.
Verpleegkunde Selectieprogramma De verpleegkunde selectie is geschikt om (leerling) verpleegkundige te selecteren en gerichte ...
VitaliteitsCheck Wat is het vitaliteitsniveau van de kandidaat? Deze vragenlijst geeft dit beknopt weer.
Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst Een complete persoonlijkheidsvragenlijst die zowel bij selectie als advies inzetbaar is.
Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst Adaptief Drie keer sneller testen met de adaptieve persoonlijkheidstest APV.
Werkwaarden Een korte drijfverenvragenlijst op b1 taalniveau.
Woorden De test Woorden meet of iemand goed kan spellen.
Zingeving Vragenlijst De Zingeving Vragenlijst biedt een ingang voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling.
Zinnen De test Zinnen meet Nederlandse taalbeheersing.