Handleiding Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst Adaptief

Introductie

De Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst Adaptief, afgekort WPV Adaptief, is een persoonlijkheidsvragenlijst die voor het werkveld van Human Resource Management (HRM) is ontwikkeld door Ixly B.V. De WPV Adaptief is de adaptieve variant van de Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst (WPV), die in 2012 overwegend positief beoordeeld is door de COTAN. De WPV Adaptief rapporteert op vijf factoren, die op hun beurt weer in 25 factoren zijn onderverdeeld. De WPV Adaptief kan zowel in advies- als in selectiesituaties ingezet worden.

De WPV Adaptief is een multidimensionale adaptieve persoonlijkheidsvragenlijst. Om de complexe materie begrijpelijk te maken beginnen we met een korte introductie over ééndimensionale itemresponstheorie met twee mogelijke antwoorden (0/1 of “goed”/”fout”). Vervolgens breiden we de discussie uit naar ééndimensionale itemresponstheorie voor Likert-schalen met 5 opties (zoals bij de WPV Adaptief), om vervolgens de overstap te maken naar multidimensionale itemresponstheorie (MIRT) en adaptief testen op basis van MIRT.