Handleiding Talentenspectrum

Inleiding

In de loop der jaren zijn er talloze persoonlijkheidsvragenlijsten ontwikkeld. Binnen Ixly bestond echter de behoefte aan een lijst die persoonskenmerken in kaart brengt die relevant zijn voor de werksituatie. Met dit doel is de ProSiD-PI* ontwikkeld, een persoonlijkheidsvragenlijst met name geschikt voor gebruik binnen het veld van de HRM.

Soms echter, is een uitgebreide analyse van de persoonlijkheid niet per se noodzakelijk en is men meer gebaat bij een kortere vragenlijst aan de hand waarvan men binnen een relatief kort tijdsbestek toch uitspraken kan doen over de meest belangrijke kenmerken van iemands persoonlijkheid die relevant zijn in werksituaties. De vragenlijst Talentenspectrum voorziet in deze behoefte.

In deze handleiding wordt allereerst kort de theoretische achtergrond van de vragenlijst besproken en wordt de ontwikkeling van de lijst besproken. In hoofdstuk 2 komt de interpretatie van de resultaten die verkregen worden met de vragenlijst aan de orde.

* Professional Six Dimensional Personality Inventory. Voor een uitgebreide toelichting op deze lijst wordt verwezen naar de bijbehorende handleiding.