Handleiding Persoonlijke Flexibiliteit

1. Inleiding

In deze handleiding wordt het doel, de ontwikkeling en de mogelijkheden voor gebruik van de vragenlijst voor Persoonlijke Flexibiliteit, oftewel de PF, nader toegelicht. Tevens wordt aandacht besteed aan de statistische analyses die zijn verricht om zaken als betrouwbaarheid en validiteit van de PF te waarborgen.
Na het lezen van deze handleiding bent u in staat te bepalen wanneer u de PF kunt inzetten, welke informatie u met behulp van deze lijst kunt verkrijgen en hoe u de resultaten kunt interpreteren.