Handleiding Ondernemers Assessment

Toepassing, interpretatie en gebruik

Toepassing

Het Ondernemers Assessment is geschikt voor mensen die meer inzicht willen in hun sterke en zwakke kanten als ondernemer. Daarmee is het assessment uiterst relevant voor ondernemers en mensen die overwegen een eigen bedrijf te starten om kwaliteiten en valkuilen te identificeren en dit te gebruiken om zichzelf te versterken als ondernemer.  Ondernemerskwaliteiten zijn niet alleen voor (startende) ondernemers relevant, ook op de werkvloer is een ondernemende werkhouding belangrijk. Initiatief nemen, onafhankelijk werken, innovativiteit en het herkennen van zakelijke kansen van werknemers is van belang voor het succes van bestaande bedrijven, daarnaast is het ook gunstig voor de loopbaanontwikkeling en onafhankelijkheid van de werknemer zelf.  Voor zelfontwikkeling is het daarom voor organisaties evenals individuen interessant om meer inzicht te krijgen in de ondernemerscompetenties.

Afname

Alle vragenlijsten die Ixly aanbiedt worden afgenomen in de Test Toolkit. Dit is een online applicatie die aan professionals en consultants op het terrein van Human Resource Management een set psychometrische instrumenten biedt. De portal is in principe te bereiken vanaf elke computer of laptop en in iedere browser. Adviseurs loggen in met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Vervolgens maken zij een kandidaat in het systeem aan, waaraan zij verschillende tests kunnen toewijzen, waaronder het Ondernemers Assessment. Na het toewijzen van de test nodigt de adviseur de kandidaat uit om de test te maken. De kandidaat krijgt de uitnodiging per e-mail, met daarin een unieke link naar de testomgeving. De informatie over de bediening van de testportaal zijn te raadplegen via http://www.ixly.nl/kennisbank/test-toolkit-tutorial/ en http://www.ixly.nl/kennisbank/test-toolkit-faq/

Vereiste kennis voor het gebruik van de test

Als het Ondernemers Assessment door een professional gebruikt wordt om anderen te adviseren of aan te nemen voor een functie, dan moet gegarandeerd worden dat:

  • Diegene competent, gekwalificeerd, gelicentieerd of geautoriseerd is om psychologische tests te gebruiken voor de verschillende terreinen, zoals assessment, coaching, het geven van trainingen en Human Resource Management, waarin hij/zij werkzaam is. Eén en ander in overeenstemming met de in het land geldende wet- en regelgeving.
  • Diegene zal handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale beroepsstandaarden en professionele ethiek.
  • Diegene zal handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale wet- en regelgeving, instructies en richtlijnen en alle andere toepasselijke overheids- of semi-overheidsregels.
  • Diegene het product enkel en alleen zal gebruiken voor de organisatie waar hij/zij werkzaam voor is of voor zijn/haar eigen bedrijf, in eigen naam en voor eigen rekening. Het is niet toegestaan het product te verkopen, leasen, kopiëren, geven, te overhandigen of over te dragen op welke manier dan ook aan welk bedrijf of persoon dan ook, behalve voor het gebruik van de producten en diensten als integraal onderdeel van de dienstverlening aan cliënten of voor gebruik binnen de organisatie die de directe werkgever van de professional is.

Ixly controleert de betrouwbaarheid en kennis van de professionals voordat er toegang verleend wordt tot de service of producten. Ixly behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden iemand toegang te weigeren.

Interpretatie van het rapport

Het rapport is opgebouwd uit ondernemerscompetenties, persoonlijkheid van de ondernemer, ondernemingsfases & rollen, managementrollen (zie ook het voorbeeldrapport).

Ondernemerscompetenties

De ondernemersoriëntatie geeft de totale match aan met de ondernemerscompetenties prestatiegerichtheid, innovativiteit, proactief, risicobereidheid, autonomie, stressbestendigheid, vertrouwen in eigen kunnen. Deze score geeft de totale match aan van het persoonlijkheidsprofiel (gebaseerd op de WPV en CW) van de kandidaat met de ondernemerscompetenties. De ondernemersoriëntatie wordt geclassificeerd als laag, gemiddeld of hoog. Eronder wordt grafisch per competentie aangegeven in hoeverre het persoonlijkheidsprofiel aansluit bij die competentie. Vervolgens wordt uitgelegd wat deze score betekent. De ondernemerscompetenties worden gerapporteerd in stenscores. Deze schaal loopt van 1 tot 10. Stenscores zijn een vorm van standaardscores met een gemiddelde van 5.5 en een standaarddeviatie van 2. Stenscores geven een beeld van hoe een bepaalde score zich verhoudt tot het gemiddelde van alle scores. Stenscore 4, 5, 6 en 7 liggen allemaal binnen 1 standaarddeviatie van het gemiddelde. Stenscore 2, 3 en 8, 9 liggen tussen 1 en 2 standaarddeviatie van het gemiddelde. Stenscore 1 en 10 liggen meer dan 2 standaarddeviaties van het gemiddelde.

Match met persoonlijkheid en werkmotivatie

Per competentie wordt aangegeven in hoeverre deze aansluit bij de werkmotivatie van de kandidaat op basis van de CarrièreWaarden-vragenlijst en in hoeverre deze competentie aansluit bij de persoonlijkheid van de kandidaat. Dit geeft aan in hoeverre het tonen van een competentie in het werk voor de kandidaat energie kost en in hoeverre deze competentie tonen de kandidaat motiverend vindt.

Persoonlijkheid van de ondernemer

Door middel van een stenscore wordt aangegeven in hoeverre de persoonlijkheidseigenschappen die belangrijk zijn voor succesvol ondernemen aanwezig zijn.

Ondernemingsfases & rollen

Voor de fase waarin het bedrijf van de kandidaat zich bevindt wordt aangegeven welke rollen belangrijk zijn en in hoeverre deze rol de kandidaat ligt, dus welke de voorkeur heeft van de kandidaat. De voorkeur voor een rol wordt aangegeven in een percentage. Hoe hoger het percentage hoe meer de voorkeur naar deze managementrol uit gaat.

Managementrollen

Hier wordt de voorkeur van de kandidaat voor bepaalde rollen aangegeven. Dit zijn de rollen die de kandidaat het liefst aanneemt en ook het snelst zal aannemen. Volgens de theorie van Quinn et al. (2003) zou een effectief manager alle rollen moeten kunnen vervullen.

Software en ondersteuning

Het Ondernemers Assessment kan op iedere computer met internetverbinding met een werkende browser ingevuld worden. Er hoeft verder geen specifieke software geïnstalleerd te worden.

De portal ondersteunt alle veelgebruikte desktop internet browsers, zoals Internet Explorer 7 (IE7) en hoger en recente versies van Chrome, Firefox en Safari onder Windows XP (en hoger), Apple OSX 10.4 of hoger en gangbare Linux versies. Ook is het mogelijk de test te maken op tablets (zoals de iPad) of smartphones. Verder ondersteunen wij geheel open internet verbindingen. In de praktijk zullen niet al te strenge beveiligingsinstellingen of proxies geen probleem zijn. Daarnaast vraagt het systeem niet om installatie van aanvullende programma’s, waardoor ook in niet officieel ondersteunde browsers het assessment vrijwel altijd werkt.

Om de vragenlijst in het online systeem te kunnen maken is verbinding met internet nodig. Mocht de internetverbinding tijdens het invullen van de vragenlijst wegvallen, dan ondervindt de kandidaat daar geen hinder van in de zin dat er resultaten verloren gaan. In dergelijke gevallen is het tijdelijk niet mogelijk om naar een volgende pagina te gaan. Op het moment dat de verbinding is hersteld worden de ingevulde antwoorden van de betreffende pagina verstuurd naar de server en is het voor de kandidaat weer mogelijk om verder te gaan met het invullen van de resterende pagina’s.

Voor vragen over de systeemeisen en technische ondersteuning kunnen kandidaten contact opnemen met de helpdesk van Ixly. De helpdesk is iedere werkdag van 08.00 tot 17.30 bereikbaar via helpdesk@ixly.nl of 088-4959000.