Handleiding Ondernemers Assessment

Testmateriaal

2.1. Vragenlijsten

Het assessment bestaat uit de volgende combinatie van vragenlijsten:

– Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst Ipsatief of Normatief (WPV-I)

De  WPV is een gevalideerde en betrouwbare vragenlijst die een persoonlijkheidsprofiel geeft op basis van een vergelijking van de behaalde scores op de persoonlijkheidsfactoren en schalen met de normgroep. De normgroep is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking (zie de WPV handleiding voor meer informatie).

– CarrièreWaarden Ipsatief of Normatief (CW-I)

De valide en betrouwbare CarrièreWaarden (CW) vragenlijst geeft inzicht in drijfveren of motivatoren in werk. De normpopulatie is de Nederlandse beroepsbevolking (zie CW handleiding voor meer informatie).

–  Quinn Managementrollen

Deze vragenlijst is gebaseerd op de theorie van Robert E. Quinn over managementrollen (Quinn, Faermann, Thompson & McGrath, 2003). Deze theorie gaat uit van acht verschillende managementrollen, vanuit vier managementmodellen. De Quinn vragenlijst geeft inzicht in iemands voorkeur voor deze managementrollen (zie https://www.ixly.nl/testen/quinn-managementrollen/) .

Twee vragen om de groeifase van het eigen bedrijf vast te stellen