Handleiding Ondernemers Assessment

Inleiding

Elke ondernemer heeft één hoofddoel: het succes van het bedrijf. Dit is natuurlijk afhankelijk van het product en van de markt, maar ook grotendeels van de ondernemer zelf. De ondernemer is de spil van het bedrijf. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt ook dat persoonlijkheidseigenschappen van de ondernemer het succes van het bedrijf voorspellen (Brandstätter, 2011; Frese & Gielnick, 2014).

Het Ondernemers Assessment is een testprogramma wat inzicht geeft in de aansluiting van het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat met de ondernemerscompetenties die vanuit wetenschappelijke literatuur relevant blijken voor succesvol ondernemen. Het doel van dit testprogramma is om inzicht te geven in de sterke en zwakke kanten van de kandidaat als ondernemer. Dit zelfinzicht kan gebruikt worden om meer te halen uit de kwaliteiten en te werken aan verbeterpunten.

Het assessment bestaat uit de volgende combinatie van tests:

– Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst Ipsatief (WPV-I)

De  WPV is een gevalideerde en betrouwbare vragenlijst die een persoonlijkheidsprofiel geeft op basis van een vergelijking van de behaalde scores op de persoonlijkheidsfactoren en schalen met de normgroep. De normgroep is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking (zie de WPV handleiding voor meer informatie).

– CarrièreWaarden Ipsatief (CW-I)

De valide en betrouwbare CarrièreWaarden (CW) vragenlijst geeft inzicht in drijfveren of motivatoren in werk. De normpopulatie is de Nederlandse beroepsbevolking (zie CW handleiding voor meer informatie).

  • Quinn Managementrollen

Deze vragenlijst is gebaseerd op de theorie van Robert E. Quinn over managementrollen (Quinn, Faerman, Thompson & McGrath, 2003). Deze theorie gaat uit van acht verschillende managementrollen, vanuit vier managementmodellen. De Quinn vragenlijst geeft inzicht in iemands voorkeur voor deze managementrollen.

Twee vragen om de groeifase van het eigen bedrijf vast te stellen

 Doelgroep

Ondernemers en mensen die overwegen een eigen bedrijf te starten.

Normgroep

De normgroep bestaat uit een representatie van de Nederlandse beroepsbevolking.

Onderdelen van ondernemersassessment

Het Ondernemers Assessment rapporteert:

  • Ondernemerscompetenties

Als eerste wordt de ondernemersoriëntatie aangegeven, op basis van ondernemerscompetenties die volgens wetenschappelijke onderzoeken succes van de onderneming voorspellen (Frese & Gielnick, 2014).

  • Persoonlijkheid van de ondernemer

Op basis van de antwoorden op de persoonlijkheidsvragenlijst wordt hier een beschrijving gegeven van persoonlijkheidskenmerken die uit onderzoek blijken samen te hangen met het succes van het bedrijf (Zhao, Seibert, & Lumpkin, 2010).

  • Ondernemingsfases & rollen

Elke ondernemingsfase brengt nieuwe uitdagingen, waardoor elke fase een andere rol van de ondernemer vraagt. In de vragenlijst is gevraagd in welke groeifase het bedrijf zich bevindt. Hieronder wordt aangegeven welke managementrollen in die fase belangrijk zijn. Ook wordt grafisch aangegeven in hoeverre deze rollen passen.

  • Managementrollen

De ondernemer is ook de manager van zijn/haar bedrijf. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een bedrijfsplan, financiën en leiding geven. Een manager vervult meerdere rollen tegelijk. In dit onderdeel wordt aangegeven welke managementrollen meer of minder bij de kandidaat passen. De managementrollen zijn gebaseerd op de theorie van Quinn, Faerman, Thompson & McGrath (2003).