Handleiding Mobiliteits Indicator

Inleiding

Door Ixly is de Mobiliteits Indicator, ofwel de Mob-I ontwikkeld. Met deze vragenlijst kan de mobiliteit van een persoon in kaart gebracht worden. Dit houdt in dat er men met deze vragenlijst een beeld kan krijgen van de mate waarin een bepaald persoon gericht is op het vinden van een nieuwe baan en welke factoren hierbij een rol spelen. Dit inzicht kan zowel van belang zijn voor organisaties als voor individuele werknemers.

In deze handleiding wordt de theoretisch achtergrond van de vragenlijst behandeld als ook het proces van ontwikkeling. Tevens komt de wijze van interpretatie aan bod en worden er suggesties voor gebruik gegeven.