Handleiding Divergent Denken Test

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid wordt over het algemeen berekend door middel van Cronbach’s alfa. Om dit te berekenen zijn echter minstens drie items per schaal benodigd. Dat is bij de DDT niet het geval: productie is een enkele maat, en originaliteit is afhankelijk van welke antwoorden men gegeven heeft. Aangezien iedere respondent andere antwoorden geeft, is het niet mogelijk om Cronbach’s alfa te berekenen.

Test hertest-­‐betrouwbaarheid is wel meetbaar. Op zeer korte termijn zal hier onderzoek naar gedaan worden.

Een derde vorm van betrouwbaarheid is de split-­‐half betrouwbaarheid. Hierbij wordt de eerste helft van een vragenlijst vergeleken met de tweede helft. Het is bij de DDT mogelijk om productie en originaliteit op de eerste drie items te vergelijken met productie en originaliteit op de laatste zes items. Deze resultaten hebben echter beperkte waarde: de ene respondent heeft wellicht veel originelere antwoorden gegeven bij de eerste drie items, een andere meer bij de laatste, en bij weer een ander is het gelijk verdeeld.

De split-­‐half betrouwbaarheid is in de onderzoeksgroep (N = 305) berekend. De correlatie tussen de originaliteit van de eerste en die van de tweede helft was niet significant. De correlatie van productie was wel significant (r = .46, p<.000).

Dit resultaat biedt ondersteuning voor de betrouwbaarheid van deproductie-­‐schaal van de DDT.