Handleiding Dilemma’s

3. Normeringsonderzoek Dilemma’s

3.1 Beschrijving normgroep

De vragenlijst Dilemma’s beschikt over een selectie normgroep die bestaat uit 159 personen. In totaal hebben we gegevens over het opleidingsniveau van 151 kandidaten. De verdeling van de opleidingsniveaus is weergegeven in Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Verdeling opleidingsniveau’s (N=159).

Van het totaal aantal kandidaten bestaat ongeveer 26 % uit vrouwen en 74 % uit mannen. Van 149 personen was zowel geslacht als leeftijd bekend. Deze verdeling wordt weergegeven in Tabel 3.2. Een Chi2-test wijst uit dat mannen en vrouwen gelijk verspreid zijn over de leeftijdsgroepen.

Tabel 3.2: Verdeling geslacht en leeftijd (N=149).

De herkomst van de kandidaten is vermeld in Tabel 3.3. De meeste van de kandidaten komen uit de provincie Zuid-Holland.

Tabel 3.3: Herkomst kandidaten (N=159).

In Tabel 3.4 staan de branches waarin de kandidaten werkzaam zijn, vermeld. Voor de normgroep geldt dat de meeste kandidaten (van wie we gegevens hebben over de branche) werkzaam zijn in de Openbaar bestuur – Veiligheid en rechtspraak.

Tabel 3.4: Branches (N=150).

Omdat het aantal respondenten beperkt is, en vooral afkomstig zijn uit de branche Openbaar bestuur, spreken we van een voorlopige normgroep. In vervolgstudies zal de normering als eerste verdere aandacht krijgen.