Handleiding Dilemma’s

4. Betrouwbaarheid Dilemma’s

De betrouwbaarheid van een vragenlijst geeft een indicatie van de nauwkeurigheid van het instrument. Het begrip heeft betrekking op de reproduceerbaarheid van de gemeten uitkomsten; in hoeverre komen de resultaten van een meting met het instrument bij een tweede keer (en derde keer, enzovoorts) overeen, of in hoeverre komen de uitkomsten bij een vergelijkbare set items overeen.

De betrouwbaarheid van een vragenlijst kan op verschillende manieren worden bepaald. Zo kan dezelfde vragenlijst voor een tweede maal bij dezelfde persoon afgenomen worden waarna de resultaten van deze twee metingen met elkaar vergeleken kunnen worden (test-hertest betrouwbaarheid). Ook kunnen de scores op de ene helft van de test vergeleken worden met de scores op de andere helft van de test (split-half betrouwbaarheid). De meest gebruikte betrouwbaarheidsmaat voor een vragenlijst als dilemma’s is Cronbach’s alfa (α-coëfficiënt). Dit is een maat voor interne consistentie (Nunnally, 1978). In Tabel 4.1 worden de betrouwbaarheden van de uiteindelijke vier schalen vermeld.

Tabel 4.1: Betrouwbaarheden van definitieve schalen Dilemma vragenlijst (N=159).

De betrouwbaarheid van deze schalen is beperkt als het gaat om selectie doeleinden maar volstaat voor adviesdoeleinden