Handleiding Denkstijlen

Inleiding

Denkstijlen is een vragenlijst die inzicht geeft in de denkstijl van een persoon. Denkstijlen is ontwikkeld door Ixly BV om als een ondersteunende instrument te fungeren bij coaching van groepen en individuen.

Handleiding Denkstijlen

In deze handleiding wordt als eerste een theoretische achtergrond van denkstijlen uiteengezet en de achtergrond van deze vragenlijst. Vervolgens wordt er op de ontwikkeling ingegaan. Als laatste komt de toepassing aan bod. Hier wordt uitgelegd hoe de vragenlijst toegepast dient te worden.