Handleiding Agile Mindset Assessment

Toepassing, interpretatie en gebruik

In dit hoofdstuk zal de toepassing, interpretatie en het gebruik van het Agile Mindset Assessment worden besproken. Er wordt ingegaan op de toepassingsmogelijkheden, de vereiste kennis bij interpretatie en de beperkingen van de vragenlijst. De interpretaties van de testscores zullen tevens verduidelijkt worden.

Toepassingsmogelijkheden

Het Agile Mindset Assessment kan in elke situatie ingezet worden waarbij het van belang is om meer te weten te komen over het verandervermogen van een persoon, zowel in selectie- als in adviessituaties. De vragenlijst kan ingevuld worden door eenieder die deel uitmaakt van de Nederlandse beroepsbevolking. Het assessment geeft een beeld van hoe een persoon omgaat met veranderingen. De kandidaat kan hierdoor inzicht vergaren over wat voor soort bedrijf bij hem/haar past, en over de kwaliteiten en verbeterpunten die hij/zij heeft met betrekking tot verandervermogen. Bovendien geeft het de (potentiële) werkgever richtlijnen over de positie van de kandidaat in een team. Zodoende kan er tevens gerichter naar een functie gezocht worden die aansluit bij iemands motivaties. Meer informatie over de doelgroep wordt in hoofdstuk 1, Inleiding, gegeven.

Beperkingen van de test

In hoeverre het Agile Mindset Assessment geschikt is voor uitgesproken (poli)klinische settings (patiënten), is vooralsnog onduidelijk. Dit is afhankelijk van de onderliggende vragenlijsten, de WPV en CW. Er is tot nu toe nog geen onderzoek gedaan binnen een (poli) klinische setting. Daarnaast is de vragenlijst wel geschikt voor mensen met een matige vorm van dyslexie, maar minder geschikt voor mensen  met een ernstige vorm van dyslexie. Tevens is het Agile Mindset Assessment nog niet getoetst bij jongeren met minder dan een jaar werkervaring en ook niet onder schoolpopulaties in de leeftijd van 15 jaar en jonger. De verwachting is dat in deze doelgroep de resultaten minder betrouwbaar zijn omdat mogelijk nog onvoldoende zelfkennis is ontwikkeld in relatie tot werk. Onderzoek zal moeten uitwijzen of het Agile Mindset Assesssment ook toepasbaar kan zijn binnen deze situaties.

Vereiste kennis voor het gebruik van dit assessment

Als het Agile Mindset Assessment door een professional gebruikt wordt om anderen te adviseren, dan moet gegarandeerd worden dat:

  • Diegene competent, gekwalificeerd, gelicenseerd of geautoriseerd is om psychologische tests te gebruiken voor de verschillende terreinen, zoals assessment, coaching, het geven van trainingen en Human Resource Management, waarin hij/zij werkzaam is. Eén en ander in overeenstemming met de in het land geldende wet- en regelgeving.
  • Diegene zal handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale beroepsstandaarden en professionele ethiek.
  • Diegene zal handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale wet- en regelgeving, instructies en richtlijnen en alle andere toepasselijke overheid-of semi-overheidsregels.
  • Diegene het product enkel en alleen zal gebruiken voor de organisatie waar hij/zij werkzaam voor is of voor zijn/haar eigen bedrijf, in eigen naam en voor eigen rekening. Het is niet toegestaan het product te verkopen, leasen, kopiëren, geven, te overhandigen of over te dragen op welke manier dan ook aan welk bedrijf of persoon dan ook, behalve voor het gebruik van de producten en diensten als integraal onderdeel van de dienstverlening aan cliënten of voor gebruik binnen de organisatie die de directe werkgever van de professional is.

Ixly controleert de betrouwbaarheid en kennis van de professionals voordat er toegang verleend wordt tot de service of producten. Ixly behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden iemand toegang te weigeren.

Interpretatie van de scores

Het rapport van het Agile Mindset Assessment is opgebouwd uit een tekstuele en een grafische weergave van de resultaten. Het tekstuele gedeelte wordt opgedeeld in de Agile mindset en de drie pijlers: Power, Change en Growth. Het grafische deel wordt weergegeven in Sten scores.

Agile Mindset
De kandidaat krijgt een normaalverdeling te zien, waarin zijn/haar positie wordt aangegeven met betrekking tot de Agile Mindset. Op een schaal van 1 tot 10 wordt weergeven of iemand behoort tot de Laggards (scores: 1-3,5), Late Majority (3,5 – 5,5), Early Majority (5,5 – 7,5), Early adopters (7,5 – 8,4) of Innovators (8,4 – 10). Vervolgens wordt tekstueel uitgeschreven wat het betekent dat deze kandidaat tot die groep behoort, en wat de kwaliteiten en mogelijke valkuilen van deze persoon kunnen zijn.

De drie pijlers
Voor zowel Power, Change als Growth is er een tekstueel als grafisch deel beschikbaar. Het tekstuele gedeelte beschrijft hoe de persoon omgaat met respectievelijk Power, Change en Growth en wat daarin zijn/haar kwaliteiten zijn. Op basis van de score wordt bij elk van de pijlers tevens een tip gegeven, om de kandidaat te helpen zijn/haar verandervermogen nog beter in te zetten.

Voor elk van de drie pijlers zijn er 5 persoonlijkheidseigenschappen of carrièrewaarden grafisch weergeven, zodat de kandidaat inzicht krijgt waar de pijler op gebaseerd is. Het grafische gedeelte wordt gerapporteerd in stenscores. Deze schaal loopt van 1 tot 10. Stenscores zijn gebaseerd op z-scores, maar zijn getransformeerd zodanig dat ze een gemiddelde van 5.5 en een standaarddeviatie van 2 hebben. Stenscores geven een beeld van hoe een bepaalde score zich verhoudt tot het gemiddelde van alle scores. Stenscore 4, 5, 6 en 7 liggen allemaal binnen 1 standaarddeviatie van het gemiddelde. Stenscore 2, 3 en 8, 9 liggen tussen 1 en 2 standaarddeviatie van het gemiddelde. Stenscore 1 en 10 liggen meer dan 2 standaarddeviaties van het gemiddelde.
In lekentermen kan men stellen dat bij een score van 5 of 6 iemand gemiddeld scoort, bij een score van 4 of 7 scoort men respectievelijk juist onder- of bovengemiddeld. Bij een score van 3 of 8 scoort men respectievelijk onder- of bovengemiddeld. Een score van 2 of 9 geeft aan dat iemand respectievelijk ruim beneden- of bovengemiddeld scoort. De meest extreme scores zijn 1 en 10, waarbij iemand ver onder- of bovengemiddeld scoort. Deze uitleg wordt tevens aan het einde van het rapport getoond.

Software en ondersteuning

Het Agile Mindset Assessment kan op iedere computer met internetverbinding met een werkende browser ingevuld worden. Er hoeft verder geen specifieke software geïnstalleerd te worden.

De portal ondersteunt alle veelgebruikte desktop internet browsers, zoals Internet Explorer 7 (IE7) en hoger en recente versies van Chrome, Firefox en Safari onder Windows XP (en hoger), Apple OSX 10.4 of hoger en gangbare Linux versies. Ook is het mogelijk de test te maken op tablets (zoals de iPad) of smartphones. Verder ondersteunen wij geheel open internet verbindingen. In de praktijk zullen niet al te strenge beveiligingsinstellingen of proxies geen probleem zijn. Daarnaast vraagt het systeem niet om installatie van aanvullende programma’s, waardoor ook in niet officieel ondersteunde browsers het assessment vrijwel altijd werkt.

Om de vragenlijst in het online systeem te kunnen maken is verbinding met internet nodig. Mocht de internetverbinding tijdens het invullen van de vragenlijst wegvallen, dan ondervindt de kandidaat daar geen hinder van in de zin dat er resultaten verloren gaan. In dergelijke gevallen is het tijdelijk niet mogelijk om naar een volgende pagina te gaan. Op het moment dat de verbinding is hersteld worden de ingevulde antwoorden van de betreffende pagina verstuurd naar de server en is het voor de kandidaat weer mogelijk om verder te gaan met het invullen van de resterende pagina’s.

Voor vragen over de systeemeisen en technische ondersteuning kunnen kandidaten contact opnemen met de helpdesk van Ixly. De helpdesk is iedere werkdag van 08.00 tot 17.30 bereikbaar via helpdesk@ixly.nl of 088-4959000.