Competenties, talen en profielen

Waar hebben we het over als we het hebben over competenties? Er zijn nogal wat begrippen met de samenstelling competentie. We zullen de begrippen in dit onderdeel verduidelijken.

  • Competenties en gedragsindicatoren.
    Competenties zijn clusters van effectieve gedragingen, waarbij een vraag of gedragsindicator een concrete beschrijving van effectief gedrag is. Bijvoorbeeld: ‘overtuigingskracht’ is de naam van de competentie, en “gebruikt argumenten waar de ander gevoelig voor is” is één van de daarbij horende gedragsindicatoren. De gedragsindicatoren moeten concreet beschrijvend zijn, in ieder geval te beoordelen zijn door een leidinggevende of collega.
  • Competentietaal.
    Een competentietaal is een samenhangend model voor het beschrijven van het effectieve gedrag in een organisatie, bestaande uit competenties, definities van die competenties en gedragsindicatoren. Er zijn verschillende compentietalen mogelijk, zoals algemene standaardmodellen of modellen die specifiek voor een organisatie zijn ontwikkeld. Daarnaast kunnen competentietalen of modellen uitgesplitst zijn naar functies.
  • Competentieprofiel.
    Een competentieprofiel tenslotte, is een set competenties en gedragsindicatoren voor een bepaalde functie of voor een bepaalde toepassing. Zo kan een competentieprofiel voor een functie alleen gaan over voor de functie relevante competenties.