Competenties en ontwikkeltips: Persoonlijke gerichtheid

Resultaatgerichtheid

Competentie

Gedreven zijn concrete doelen en resultaten te bereiken.

Ontwikkelbaarheid

Deze competentie vraagt relatief veel van jezelf en is daarom niet gemakkelijk en snel te ontwikkelen. Resultaatgerichtheid hangt samen met redelijk stabiele persoonlijkheidsfactoren, als gedrevenheid, doorzettingsvermogen en het concreet kunnen benoemen van dat wat je nastreeft.
Soms is dit streven meer op een proces in zijn geheel gericht dan op concrete en afzonderlijk gestelde doelen.

Doel

Benoem je doel aan de hand van situaties waarin je graag tot concrete resultaten zou willen komen. Ga na in welke situaties je in het verleden onvoldoende in staat bleek je doelen te bereiken.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Er is veel informatie beschikbaar over het onderwerp leerbereidheid in boeken, op internet of door middel van cursussen. Er is dus altijd wel iets te vinden dat qua toonzetting en inhoud aanspreekt. Enkele voorbeelden zijn:

Boeken

“Resultaatgericht verbeteren” door Berkum, C. van en Thomas, N.
“Resultaatgericht werken en zelfsturing” door Jaarsveld, J. van.

Internet

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/smart

Leren door imiteren

In je omgeving kun je op zoek gaan naar een collega van wie je vindt dat hij doelgericht werkt. Maak een afspraak met deze persoon en observeer zijn werkwijze. Welke punten heeft hij zich voor een overleg ten doel gesteld? Welke resultaten heeft hij uiteindelijk bereikt? Welk tijdpad heeft hij uitgezet om deadlines te halen?
Je kunt zijn aanpak gezamenlijk bespreken om hieruit tips te halen.

Leren door experimenteren

Bedenk voor je aan iets begint wat je doel is; hoeveel tijd gaat het kosten, welke middelen of mensen je nodig hebt om je doel te bereiken en wanneer je momenten inplant om tussentijds te evalueren hoever je gekomen bent. Zorg dat je de tijd neemt om het gestelde doel te onderzoeken, zodat je weet of je een haalbaar doel nastreeft.
Zo kun je voor een vergadering de punten op papier zetten die jij behandeld wilt hebben. Ook kan het helpen om iedere dag een planning te maken van alle activiteiten die gedaan moeten worden. Op deze manier kun je voldoende tijd vrijmaken voor zaken die belangrijk zijn.

Leren door inzicht

Na een klus kun je voor jezelf nagaan welke resultaten er precies behaald zijn. Bekijk wat jouw bijdrage was en ga na welke deadlines je wel en welke je niet bereikt hebt. Het waarom van het niet bereiken is een belangrijke vraag, probeer uit te zoeken waar het aan gelegen heeft. Was je doel niet voldoende concreet gesteld? Was je niet gemotiveerd? Bleek het plannen van werkzaamheden lastiger dan je van te voren had ingeschat?

Stellingen

 • Toont gedrevenheid om resultaat te bereiken.
 • Bereikt, ook bij tegenslag en onverwachte moeilijkheden resultaten.
 • Rondt zaken af naar een concreet resultaat.
 • Doet voorstellen voor verbetering van het gezamenlijke resultaat.
 • Werkt actief met de werkgroep om alle afspraken en doelstellingen en verwachtingen te realiseren.
 • Stelt zich duidelijk en assertief op om belangrijke zaken te realiseren.
 • Verliest gedurende het proces het einddoel niet uit het oog.
 • Denkt van te voren na over het eindresultaat, stelt doelen.
 • Werkt hard door om deadlines te halen.
 • Blijft zoeken naar oplossingen om deadlines te kunnen halen.
 • Werkt efficiënt.
 • Werkt toe naar het resultaat dat de klant voor ogen heeft.
 • Zorgt voor voortgang in het proces.
 • Is in staat korte, gestructureerde vergaderingen te houden.
 • Is krachtig en volhardend in het streven een bepaald doel te bereiken.