Competenties en ontwikkeltips: Communicatief vermogen

Presentatievaardigheid

Competentie

In staat zijn mondeling, op een heldere, gestructureerde manier informatie aan een groep over te brengen.

Ontwikkelbaarheid

Presentatievaardigheid is een competentie die relatief gemakkelijk te ontwikkelen is. Het gaat hierbij vooral om een vaardigheid en heeft niet zozeer te maken met intellectuele capaciteiten of vastliggende persoonlijkheidstrekken. Ook verlegen mensen kunnen leren om op een goede manier te presenteren.

Doel

Benoem je doel in termen van welke presentaties, voor welke doelgroepen, jij effectief wilt presenteren. Hoe ga je dat meten? Deel bijvoorbeeld evaluatieformulieren uit voorafgaand aan je presentatie.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Er is veel informatie beschikbaar over het onderwerp presentatievaardigheid in boeken, op internet of door middel van cursussen. Er is dus altijd wel iets te vinden dat qua toonzetting en inhoud aanspreekt. Enkele voorbeelden zijn:

Boeken

“Presenteren is mensenwerk” door Andre de Waal
“Professioneel Presenteren” door Floor Hilgers & Jan Vriens
“Presenteren voor Dummies” door Malcolm Kushner

Internet

http://www.r20.nl/boek_Presentatietips.htm
http://presentatievaardigheden.uvt.nl/
http://www.lichaamstaal.nl/presentatie.html

Cursussen

Er wordt een veelheid aan cursussen en trainingen aangeboden op het gebied van presentatievaardigheid, ook door ORGA.

Leren door imiteren

Probeer zoveel mogelijk sprekers te zien en presentaties bij te wonen.
Beoordeel de sprekers. Wat vond je goed gaan en wat vond je slecht gaan? Leg dit naast de manier waarop jij het doet. Wat doe je anders, wat doe je niet, wat doe je juist wel?
Wat kun jij hieruit leren? Welke fouten wil jij vermijden?
Maak hier notities van.

Leren door experimenteren

Zoek de komende tijd zoveel mogelijkheden om te presenteren als je maar kunt. Begin met relatief veilige presentaties. Bijvoorbeeld voor kennissen of naaste collega’s. Maak het publiek steeds groter.
Experimenteer bewust, probeer dingen uit. Doe dingen eens anders dan je gewend was. Wat kun je toepassen uit de voorbeelden die je gezien hebt? Wat heb je gelezen in je boeken?

Leren door inzicht

Stel je na het experimenteren vragen. Wat werkte goed, wat werkte minder? Vraag om evaluaties, stel je open voor feedback. Wat ook aan te bevelen is, is een coach (vriend of collega) mee te nemen naar je presentaties. Vraag achteraf om feedback en analyseer gezamenlijk je presentaties. Volg de aanbevelingen op bij een volgend experiment.

Stellingen

 • Toont zelf enthousiasme tijdens de presentatie.
 • Bouwt de presentatie gestructureerd en logisch op.
 • Komt tijdens de presentatie voldoende ontspannen over.
 • Maakt tijdens de presentatie contact met toehoorders.
 • Geeft aan het begin van de presentatie het doel en de structuur van het verhaal aan.
 • Put uit eigen ervaringen om presentaties boeiend te maken.
 • Hanteert het juiste tempo en is verstaanbaar.
 • Drukt zich mondeling helder uit, geeft overzichtelijk noodzakelijke informatie.
 • Bereidt zich goed voor op de presentatie, leeft zich in in de toehoorders.
 • Maakt tijdens de presentatie effectief gebruik van hulpmiddelen.
 • Houdt tijdens de presentatie de tijd in de gaten.
 • Toetst tijdens de presentatie of het verhaal duidelijk is en of de toehoorders het kunnen volgen.
 • Geeft ruimte voor het stellen van vragen tijdens de presentatie.
 • Beantwoordt vragen zorgvuldig en op open wijze.
 • Stemt taalgebruik en inhoud af op het publiek.
 • Hanteert pauzes om spanning op te roepen.
 • Presenteert duidelijk gearticuleerd en levendig.
 • Voelt de sfeer in de groep aan en stemt het gedrag daarop af.
 • Geeft er blijk van signalen uit het publiek op te vangen.
 • Maakt de presentatie boeiend door gebruik te maken van humor.
 • Vindt tijdens de presentatie een goede balans tussen hoofdlijn en details.