Competenties en ontwikkeltips: Communicatief vermogen

Dit domein kent competenties die gerelateerd zijn aan het goed overbrengen van informatie; mondeling, schriftelijk en via presentaties. Iedere competentie heeft een beschrijving met de ontwikkelbaarheid, ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsacties en gedragsindicatoren. Deze kunt u gebruik voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Lees ook over de andere Competenties en Ontwikkeltips: Beïnvloedend vermogenConceptueel vermogen, Organisatiegerichtheid, Organisatievermogen, Persoonlijke gerichtheid & Relationeel vermogen.